• Người tạo chủ đề anhdayem707
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 463
A

anhdayem707

New member
Tên máy chủ (Server)
Thien sứ
Phiên bản
Season 2
Alpha Test
19/9/20
Open Beta
21/9/20
💢💢 Trang Chủ : http://mu-goku.com/
💢💢 Trang Chủ :hhttp://mu-goku.com/
💢💢 Trang Chủ :http://mu-goku.com/

Phiên Bản : mukeep point 1500 Set Đồ Mới , 15 sieu boss moi va 100 pet moi

🔶 𝐄𝐱𝐩 : 2000
🔸Drop : 95%

Train Nhận Wcionc Tại Barracks : Kantru 3
NPC Thu Mua Đồ EXC Tại LorenCia
Nâng Cấp Đồ Lên Cấp 2 Cấp 3
Quay Wing S3 Wing 4
Hệ Thống PT tự Động
Cộng Hưởng Max Full Op
f10 Bật Tính Năng Trong Game
Tự đánh Và train off
F6:Camera- F10 Bật Tính Năng Trong Game ( Danh hiệu – tu chân – vòng quay )

 
Top