• Người tạo chủ đề anhdayem707
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 5,324
A

anhdayem707

New member
Trang Chủ : http://mu-gold.com/
QLTK :http://mu-gold.com/
Tải Game :http://mu-gold.com/Download/WebShop - Không Ủy Thác - Lâu Dài - Ổn Định

Đội Ngũ BQT Chuyên Nghiệp - Đông Đảo - Hỗ Trợ Tận Tình
Máy Chủ Ổn Định - Đường Truyền Cao - AntiHack Tối ĐaB. Đao kiếm mới


C. Gậy - Khiên - Trượng Mới

2. Các đồ sau cập nhật thêm tính năng socket ( bỏ tính năng đồ 380 đi )


Alpha Test:

 
Top