• Người tạo chủ đề bombqc
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,395
B

bombqc

New member
MU HÀ NỘI VIP
http://muhnvip.com/
đăng kí: http://id.muhnvip.com/
tải game: http://taigame.muhnvip.com/
alpha test: 6/5/2017
open beta: 7/5/2017 - 16h00


season 6.9 plus++

1. EXP : 150exp
2. Drop: 5%
3. Antihack: ICM
4. Ko webshop
5. Ko vượt mức
6. Có GHRS

- Tuyển các mod tâm huyết đã có kinh nghiệm quản lý các box mu online
tham khảo tại diễn đàn: http://forum.muhanoivip.com/forum.php

Đua top hàng tháng nhận tiền mặt và đồ giá trị trong game!!!!

 
Last edited:
B

bombqc

New member
Mu hà nội VIP open 7/5/2017 đua tốp nhận quà khủng

MU HÀ NỘI VIP
http://muhnvip.com/
đăng kí: http://id.muhnvip.com/
tải game: http://taigame.muhnvip.com/
alpha test: 6/5/2017
open beta: 7/5/2017


season 6.9 plus++

1. EXP : 150exp
2. Drop: 5%
3. Antihack: ICM
4. Ko webshop
5. Ko vượt mức
6. Có GHRS

- Tuyển các mod tâm huyết đã có kinh nghiệm quản lý các box mu online
tham khảo tại diễn đàn: http://forum.muhanoivip.com/forum.php

Đua top hàng tháng nhận tiền mặt và đồ giá trị trong game!!!!

Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
B

bombqc

New member
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
MU HÀ NỘI VIP
http://muhnvip.com/
đăng kí: http://id.muhnvip.com/
tải game: http://taigame.muhnvip.com/
alpha test: 6/5/2017
open beta: 7/5/2017


season 6.9 plus++

1. EXP : 150exp
2. Drop: 5%
3. Antihack: ICM
4. Ko webshop
5. Ko vượt mức
6. Có GHRS

- Tuyển các mod tâm huyết đã có kinh nghiệm quản lý các box mu online
tham khảo tại diễn đàn: http://forum.muhanoivip.com/forum.php

Đua top hàng tháng nhận tiền mặt và đồ giá trị trong game!!!!

Upppppppppppppppppppppppppp
 
B

bombqc

New member
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp

MU HÀ NỘI VIP
http://muhnvip.com/
đăng kí: http://id.muhnvip.com/
tải game: http://taigame.muhnvip.com/
alpha test: 6/5/2017
open beta: 7/5/2017 - 16h00


season 6.9 plus++

1. EXP : 150exp
2. Drop: 5%
3. Antihack: ICM
4. Ko webshop
5. Ko vượt mức
6. Có GHRS

- Tuyển các mod tâm huyết đã có kinh nghiệm quản lý các box mu online
tham khảo tại diễn đàn: http://forum.muhanoivip.com/forum.php

Đua top hàng tháng nhận tiền mặt và đồ giá trị trong game!!!!

Upppppppppppppppppppppppppp
Upppppppppppppppppppppppppppplpl
 
B

bombqc

New member
Uppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
MU HÀ NỘI VIP
http://muhnvip.com/
đăng kí: http://id.muhnvip.com/
tải game: http://taigame.muhnvip.com/
alpha test: 6/5/2017
open beta: 7/5/2017 - 16h00


season 6.9 plus++

1. EXP : 150exp
2. Drop: 5%
3. Antihack: ICM
4. Ko webshop
5. Ko vượt mức
6. Có GHRS

- Tuyển các mod tâm huyết đã có kinh nghiệm quản lý các box mu online
tham khảo tại diễn đàn: http://forum.muhanoivip.com/forum.php

Đua top hàng tháng nhận tiền mặt và đồ giá trị trong game!!!!

Upppppppppppppppppppppppppp
Upppppppppppppppppppppppppppplpl
Zooooooooooooooooooooooooo
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top