• Người tạo chủ đề fptmu233
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 762
F

fptmu233

New member
MU VIỆT NAM - 100% KHÔNG WEBSHOP

Máy Chủ: "THIÊN SỨ"
.:: Alphatest - 13H00 23/8/2017 ::.

.:: Open Beta - 13H00 25/8/2017 ::.Trang chủ: http://mu-vn.vn


Diễn đàn: http://forum.mu-vn.vn
Tài khoản: http://id.mu-vn.vn
Hỗ trợ trực tuyến:
Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom.
Drop item : 5%.
Drop exp : 150x ngày thường (200x giờ vàng và cuối tuần)
Anti: ICM Prireum version Professioner.


Thông tin Season 6 Part 9 Premium1.Hệ thống Antihack:

2. Hệ thống 10 Sét Item EX702 mới bao gồm sét HUYẾT LONG RF:
2. Hệ thống Reconnect:3. Fix Agi:
4. Hiển Thị Damage và HP Chỉ Số Thực:
5. Hệ thống Danh Hiệu:6. Hệ thống Post Item:


7. Hệ thống WINMODE:
8. Hệ thống WEBSITE phiên bản mới:

9. Hệ thống Ủy Thác /uythac Treo Máy miễn phí.Ban Điều Hành
MU Việt nam
kính báo!
 
F

fptmu233

New member
Máy Chủ: "THIÊN SỨ"
.:: Alphatest - 13H00 23/8/2017 ::.
.:: Open Beta - 13H00 25/8/2017 ::.


Trang chủ: http://mu-vn.vn


Diễn đàn: http://forum.mu-vn.vn
Tài khoản: http://id.mu-vn.vn
Hỗ trợ trực tuyến:
Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom.
Drop item : 5%.
Drop exp : 150x ngày thường (200x giờ vàng và cuối tuần)
Anti: ICM Prireum version Professioner.
 
F

fptmu233

New member
Máy Chủ: "THIÊN SỨ"
.:: Alphatest - 13H00 23/8/2017 ::.
.:: Open Beta - 13H00 25/8/2017 ::.


Trang chủ: http://mu-vn.vn


Diễn đàn: http://forum.mu-vn.vn
Tài khoản: http://id.mu-vn.vn
Hỗ trợ trực tuyến:
Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom.
Drop item : 5%.
Drop exp : 150x ngày thường (200x giờ vàng và cuối tuần)
Anti: ICM Prireum version Professioner.
 
F

fptmu233

New member
MU VIỆT NAM - 100% KHÔNG WEBSHOP
[/FONT]

Máy Chủ: "THIÊN SỨ"
.:: Alphatest - 13H00 23/8/2017 ::.

.:: Open Beta - 13H00 25/8/2017 ::.Trang chủ: http://mu-vn.vn


Diễn đàn: http://forum.mu-vn.vn
Tài khoản: http://id.mu-vn.vn
Hỗ trợ trực tuyến:
Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom.
Drop item : 5%.
Drop exp : 150x ngày thường (200x giờ vàng và cuối tuần)
Anti: ICM Prireum version Professioner.
 
F

fptmu233

New member
MU VIỆT NAM - 100% KHÔNG WEBSHOP

Máy Chủ: "THIÊN SỨ"
.:: Alphatest - 13H00 23/8/2017 ::.
.:: Open Beta - 13H00 25/8/2017 ::.


Trang chủ:


Diễn đàn:
Tài khoản:
Hỗ trợ trực tuyến:
Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom.
Drop item : 5%.
Drop exp : 150x ngày thường (200x giờ vàng và cuối tuần)
Anti: ICM Prireum version Professioner.
 
Top