• Người tạo chủ đề TuanDam
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 678
TuanDam

TuanDam

New member
Tên máy chủ (Server)
mu23.vn
Phiên bản
Season 2
Alpha Test
3/11/20
Open Beta
7/11/20
Trang chủ : Mu23.vn
Phiên bản Season2 , reset keeppoint
Giới hạn reset theo ngày, cuối tuần sẽ mở giới hạn cho anh em cày bằng top!
Alpha Test: Ngày 3/11/2020
Open Beta: 14h Ngày 7/11/2020
- Kinh nghiệm: 150x
- Tỉ lệ rớt đồ: 10%
- Tỉ lệ rớt LV-HHHT: 5%
- Không Webshop - iteam max 2 dòng
- Max wing 3
- Đồ rơi all boss
- Event Cơ Bản Đầy Đủ
- Quảng trường quỷ
- Hỗn nguyên lâu
- Huyết Lâu
- Kanturu event
Lenh Trong Game
str : Cong Diem Suc Manh
/agi : Cong Diem Nhanh Nhen
/vit : Cong Diem Suc Khoe
/ene : Cong Diem Nang Nuong
/cmd : Cong Diem Menh Lenh
/pkclear : Xoa Toi
/reset : Reset trong game
/suadiem : sua diem
/attack : Tu Dong Danh
/offattack : Tu Dong Danh Khi Thoat Game
F9 : Hien Thanh Mau
F10 , F11 : Su dung 3D Camera
F12 : winmode
nhóm:
https://www.facebook.com/groups/mu23.vn
 
Top