• Người tạo chủ đề MuBaVuongss6
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 553
M

MuBaVuongss6

New member
MU BÁ VƯƠNG - SEASON 6.9 UNIQUE
SERVER BÁ VƯƠNG - KHÔNG WEBSHOP KHÔNG RS ỦY THÁC VƯỢT MỨC
ALPHA TEST 13H - 20/10/2017
OPEN BETA 13H - 24/10/2017-INFORMATION-

Website: http://www.mubavuongss6.com/
Forum: http://forum.mubavuongss6.com/forum.php
Trang quản lý: http://id.mubavuongss6.com/#taigame
Cụm máy chủ: BÁ VƯƠNG


Data Center: VPS 100Mb/s
➡ Đường truyền: 1GBs
➡ Kinh Nghiệm Master: 200x
➡ Tỷ lệ Rớt Đồ: 10%
➡ Anti-Hack: Anti Chống Hack Tuyệt Đối 100%.


1.Hệ thống Antihack:

UGK CHỐNG HACK TỐT


2. Hệ thống 10 Sét Item EX702 mới bao gồm sét HUYẾT LONG RF:

2. Hệ thống Reconnect:3. Fix Bug Agi:
4. Hiển Thị Damage và HP Chỉ Số Thực:

5. Hệ thống Danh Hiệu:
6. Hệ thống Post Item:
7. Hệ thống WINMODE:


 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top