H

help117

New member
MUHION.COM - NO WEBSHOP


SERVER - HION
ALPHA TEST 13H - 28/06/2017
OPEN BETA 13H - 30/06/2017

Trang chủ:
http://muhion.com
Diễn đàn: http://diendan.muhion.com
Tài khoản: http://id.muhion.com
Tải game: http://taigame.muhion.com
Hỗ trợ trực tuyến: 24/24

Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom.

Drop item : 15%
Drop exp : 200x ngày thường (200x giờ vàng và cuối tuần)


Anti Game: UGK
Cấu hình máy chủ : CPU Intel® Xeon® Ivy Bridge-EP 6-Core Processor E5-2620, 2.0GHz, 15MB, LGA2011. RAM: 32GB ECC DDR3 . Băng thông trong nước: 1Gbps. Firewall/Proxy - Mã hóa máy chủ╰☆╮Phiên bản season 6.9 đã được viết lại kịch bản hấp dẫn hơn

╰☆╮Hoàn toàn cân bằng chủng tộc về damage, boss...
╰☆╮Song song là cập nhập rất nhiều event
 
H

help117

New member
MUHION.COM - NO WEBSHOP


SERVER - HION
ALPHA TEST 13H - 28/06/2017
OPEN BETA 13H - 30/06/2017

Trang chủ:
http://muhion.com
Diễn đàn: http://diendan.muhion.com
Tài khoản: http://id.muhion.com
Tải game: http://taigame.muhion.com
Hỗ trợ trực tuyến: 24/24

Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom.

Drop item : 15%
Drop exp : 200x ngày thường (200x giờ vàng và cuối tuần)


Anti Game: UGK
Cấu hình máy chủ : CPU Intel® Xeon® Ivy Bridge-EP 6-Core Processor E5-2620, 2.0GHz, 15MB, LGA2011. RAM: 32GB ECC DDR3 . Băng thông trong nước: 1Gbps. Firewall/Proxy - Mã hóa máy chủ╰☆╮Phiên bản season 6.9 đã được viết lại kịch bản hấp dẫn hơn

╰☆╮Hoàn toàn cân bằng chủng tộc về damage, boss...
╰☆╮Song song là cập nhập rất nhiều event
 
H

help117

New member
MUHION.COM - NO WEBSHOP


SERVER - HION
ALPHA TEST 13H - 28/06/2017
OPEN BETA 13H - 30/06/2017

Trang chủ:
http://muhion.com
Diễn đàn: http://diendan.muhion.com
Tài khoản: http://id.muhion.com
Tải game: http://taigame.muhion.com
Hỗ trợ trực tuyến: 24/24

Phiên Bản Game : Season 6.9 Custom.

Drop item : 15%
Drop exp : 200x ngày thường (200x giờ vàng và cuối tuần)


Anti Game: UGK
Cấu hình máy chủ : CPU Intel® Xeon® Ivy Bridge-EP 6-Core Processor E5-2620, 2.0GHz, 15MB, LGA2011. RAM: 32GB ECC DDR3 . Băng thông trong nước: 1Gbps. Firewall/Proxy - Mã hóa máy chủ╰☆╮Phiên bản season 6.9 đã được viết lại kịch bản hấp dẫn hơn

╰☆╮Hoàn toàn cân bằng chủng tộc về damage, boss...
╰☆╮Song song là cập nhập rất nhiều event
 
Top