V

vanvan

New member
Tên máy chủ (Server)
Thống Trị
Phiên bản
Season 2
Alpha Test
6/7/22
Open Beta
9/7/22
[http://muonliness2.com] Season 2.0 - Game PC (Máy Tính)

1 sân chơi #Muonline Cày Cuốc là Chủ Đạo

ADM THU MUA WCOIN NGƯỜI CHƠI

𝐍𝐎́𝐈 𝐊𝐇𝐎̂𝐍𝐆 𝐕𝐎̛́𝐈 𝐍𝐀𝐏 𝐂𝐀𝐑Đ 𝐂𝐎́ Đ𝐎̂̀

𝐌𝐮 𝐝𝐮𝐲 𝐍𝐡𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̂𝐧 𝐛𝐚̆̀𝐧𝐠 đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐜𝐚̀𝐲 𝐯𝐚̀ 𝐝𝐚̂𝐧 𝐧𝐚̣𝐩.

𝐋𝐨̂́𝐢 𝐜𝐡𝐨̛𝐢 𝐯𝐚̀ 𝐜𝐚́𝐜 𝐬𝐮̛̣ 𝐤𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐨𝐚̣𝐭 đ𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐏𝐤 𝐓𝐞𝐚𝐦 𝐥𝐚̀ 𝐜𝐡𝐮̉ đ𝐚̣𝐨. 𝐍𝐨́𝐢 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐜𝐡𝐞̂́ đ𝐨̣̂ 𝟏 𝐜𝐡𝐚̂́𝐩 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉.


Thông tin máy chủ mới:

 • Máy chủ mới : Thống Trị
 • Phiên Bản 2.0 Classic
 • Alpha Test: 13:00 06/07/2022
 • Open Beta: 13:00 09/07/2022
 • Exp: 100x
 • Drop Exl Ngọc: 10x
 • Giới hạn 3 Acc/1 PC

Giới hạn reset: 3 lần /ngày (thứ 7, chủ nhật 5 lần)

Trang chủ: http://muonliness2.com

Đăng ký: http://thongtri.muonliness2.com/register.html

Tải Game: http://muonliness2.com/taigame/

Group:
https://www.facebook.com/groups/museason2vn


Tính năng nổi bật tại Muonliness2.com:

 • Vũ Khí và đồ max 380
 • Đồ Excellent max 2 dòng, tối đa cánh cấp 2 và cấp 2 Thần
 • Buff sức mạnh cho item khi +9+10 +11 +12 +13
 • Cập nhật thêm wing 2 thần kéo dài tuổi thọ sever
 • CTC được tổ chức 2 tuần 1 lần được A.T.M.
 • Vũ khí rồng tăng sức mạnh.
 • Event diễn ra 24/24, nhiều sự kiện mới lạ và hấp dẫn.
 • Có thỏ ngọc, summer không pk cho anh em yếu .
 • Tính năng tự động party, full 10 người, hiện time buff.
 • Chức năng reset tự động ngay trong game.
 • Train Hoa Mai đổi ra bless soul cho anh em dân cày

𝗖𝗼́ 𝗮𝘂𝘁𝗼 𝗿𝗲𝘀𝗲𝘁: /autoreset hoặc /autoresetvip

𝗖𝗼́ 𝗥𝗲𝘀𝗲𝘁 𝗜𝗻𝗴𝗮𝗺𝗲: /reset hoặc /resetvip

𝐍𝐇𝐀̣̂𝐍 𝐂𝐎𝐃𝐄 𝐓𝐑𝐈̣ 𝐆𝐈𝐀́ 200K

𝐂𝐇𝐈𝐀 𝐒𝐄̉ + 𝐓𝐀𝐆 𝐓𝐄̂𝐍 3 𝐁𝐀̣𝐍 𝐁𝐄̀ 𝐂𝐔̀𝐍𝐆 𝐓𝐇𝐀𝐌 𝐆𝐈𝐀

#mu_online , #Muss2 , #Mu_đột_phá , #muonline #muvietnam #mus2 #mufpt #mugate #mu, #game_mu, #mu_private_servers

#mu2021 , #mu2003 #MuOnline
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top