• Người tạo chủ đề fptmu233
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 669
F

fptmu233

New member
MU THIÊN MỆNH - SEASON 6.9 UNIQUE
SERVER THIÊN VƯƠNG
ALPHA TEST 13H - 1/11/2017
OPEN BETA 13H - 3/11/2017-INFORMATION-

Website: http://muthienmenh.vn
Forum: http://forum.muthienmenh.vn
Trang quản lý: http://taikhoan.muthienmenh.vn
Cụm máy chủ: THIÊN VƯƠNG
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 250x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 6.9 Unique
Anti-Hack: UGK GameShield
 
Top