J

jackyend

New member
Tên máy chủ (Server)
MuThoiDai.VN
Alpha Test
30/10/20
Open Beta
1/11/20

Trang Chủ: http://muthoidai.vn

MU THỜI ĐẠI - MUTHOIDAI.VN khai mở máy chủ Thời Đại 2020
Alpha test : 30/10/2020 lúc 13:00

Open Beta : 01/11/2020 lúc 13:00

Đặc biệt : Mu ổn định đông người và lâu dài
Event PK diễn ra hàng tối - Không giới hạn POINT - EXP 9999x
Thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều Event diễn ra trong ngày - phù hợp mọi anh em cày cuốc và anh em không nhiều thời gian ( săn ngay đồ FULL - FULL SOCKET với anh em cày cuốc ) !!
Thông tin Server
Tự động RS ngay trong GAME khi 400 LEVEL
Phù hợp cho tất cả mọi đối tượng đi làm và rảnh rỗi
Exp: 9900x
Drop: 90%
Giới hạn Reset theo Top 1
Hàng Loạt Event Mới Lạ Diễn Ra Hàng Ngày
Hệ Thống Train Cày ngay GCOIN - GCOIN là đơn vị tiền tệ để mua đồ...
Hệ Thống Cân Bằng PK - PK EVENT HÀNG TỐI
Hệ Thống Event Săn Ngọc cộng hưởng ép đồ FULL
SĂN QUÀ ĐỒ FULL 5 SOCKET VIP ( dành cho anh em cày cuốc )
Hệ Thống Blood VIP mở rộng

Tải Game: http://muthoidai.vn
Trang Chủ: http://muthoidai.vn
MU THỜI ĐẠI - MUTHOIDAI.VN khai mở máy chủ Thời Đại 2020
Alpha test : 30/10/2020 lúc 13:00
Open Beta : 01/11/2020 lúc 13:00

Đặc biệt : Mu ổn định đông người và lâu dài
Event PK diễn ra hàng tối
Thả ga săn bắt tự do cày cuốc với nhiều Event diễn ra trong ngày - phù hợp mọi anh em cày cuốc và anh em không nhiều thời gian ( săn ngay đồ FULL - FULL SOCKET với anh em cày cuốc ) !!
Thông tin Server
Tự động RS ngay trong GAME khi 400 LEVEL
Phù hợp cho tất cả mọi đối tượng đi làm và rảnh rỗi
Exp: 9900x
Drop: 90%
Giới hạn Reset theo Top 1
Hàng Loạt Event Mới Lạ Diễn Ra Hàng Ngày
Hệ Thống Train Cày ngay GCOIN - GCOIN là đơn vị tiền tệ để mua đồ...
Hệ Thống Cân Bằng PK - PK EVENT HÀNG TỐI
Hệ Thống Event Săn Ngọc cộng hưởng ép đồ FULL
SĂN QUÀ ĐỒ FULL 5 SOCKET VIP ( dành cho anh em cày cuốc )
Hệ Thống Blood VIP mở rộng

Tải Game: http://muthoidai.vn
 
Top