3

3826315

New member
MU SEASON 2.0 - SEASON 2 CLASIC
ALPHA TEST 13H - 17/07/2017
OPEN BETA 13H - 22/07/2017
-INFORMATION-

Website: HTTP://MUVIETSS2.NET- MUVIETSS2.NET
Forum: HTTP://4R.MUVIETSS2.NET - 4R.MUVIETSS2.NET
Trang quản lý: HTTP://ID.MUVIETSS2.NET - ID.MUVIETSS2.NET
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC HCM
Kinh Nghiệm: 300x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 2.0 Classic
Anti-Hack: UGK GameShield


Hỗ trợ trực tuyến: 24/24
Phiên Bản Game : Season 2 Classic.

Không WebShop, Không Ủy Thác, Không Reset Vượt Mức.
Phiên Bản Season 2 Chỉnh Sữa Toàn Bộ Những Lỗi Tồn Đọng.
Hoàn Toàn Cân Bằng Chủng Tộc Về Damage , Boss.
Event săn đồ Excelent đổi đồ Option tự chọn.
Chỉ có tại MU VIỆTMU Season 2 - Nơi Hội Tụ Của Những Gamer Đẳng Cấp.
 
Top