• Người tạo chủ đề fptmu233
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 649
F

fptmu233

New member
MU VIỆT - SEASON 6.9 UNIQUE
SERVER VIỆT NAM 1
ALPHA TEST 13H - 30/10/2017
OPEN BETA 13H - 01/11/2017-INFORMATION-

Website: http://muvnn.vn
Forum: http://diendan.muvnn.vn
Trang quản lý: http://taikhoan.muvnn.vn
Cụm máy chủ: VIỆT NAM 1
Đường truyền: 1Gbps
Data Center: VDC Việt Nam
Kinh Nghiệm: 250x
Tỷ lệ Rớt Đồ: 5%
Version: Season 6.9 Unique
Anti-Hack: UGK GameShield 
Top