• Người tạo chủ đề KênhGamez
 • Ngày bắt đầu
 • Lượt xem 2,669
KênhGamez

KênhGamez

Administrator
Staff member
Administrator
Yêu cầu chung:

Để thực hiện nâng cấp item ta cần các yếu tố cơ bản sau:

 • Ngọc Ước Nguyện
 • Ngọc Tâm Linh
 • Ngọc Hỗn Nguyên
 • Zen1. Nâng cấp item từ +0 lên +9:

- Khi nâng cấp từ +0 lên +6 ta có 2 cách:

 • Dùng Ngọc Ước Nguyện đập vào item với tỉ lệ 100%
 • Dùng Ngọc Tâm Linh đập vào item tuy nhiên tỉ lệ không hoàn toàn 100% và item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck. Nếu thất bại sẽ rớt 1 cấp độ của item.


- Khi nâng cấp từ +6 lên +9:

 • Bắt buộc dùng Ngọc Tâm Linh
 • Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
 • Nếu thất bại thì item sẽ rớt về +02. Nâng cấp item từ +9 lên +15:

- Nói chuyện với NPC Goblin ở Noria rồi chọn Kết hợp bình thường

 • Nâng cấp item lên 10 yêu cầu: 1 Ngọc Ước Nguyện, 1 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 11 yêu cầu: 2 Ngọc Ước Nguyện, 2 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 12 yêu cầu: 3 Ngọc Ước Nguyện, 3 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 13 yêu cầu: 4 Ngọc Ước Nguyện, 4 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 14 yêu cầu: 5 Ngọc Ước Nguyện, 5 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn Nguyên
 • Nâng cấp item lên 15 yêu cầu: 6 Ngọc Ước Nguyện, 6 Ngọc Tâm Linh, 1 Ngọc Hỗn NguyênNếu thất bại sẽ mất hết toàn bộ nguyên liệu (kể cả item)

- Item có Luck (May mắn) sẽ có tỉ lệ thành công cao hơn item không có Luck
- Item mỗi lần nâng cấp sẽ tăng chỉ số Sức mạnh và yêu cầu chỉ số cao hơn để sử dụng.
- Để nâng cao % tỉ lệ ép đồ : Khuyên dùng ngọc tỉ lệ Cashshop
- Nên sử dụng Bùa Chao để chống bị mất vật phẩm .


Xem thêm cách ép đồ khác trong MU Online:

 
Top