• Người tạo chủ đề NewSro2017
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,110
N

NewSro2017

New member
Trân Trọng Thông Báo!!!
❤❤❤❤ Silkroad Bảo Bình Sro 90 Chính Thức Alphatest Ngày 22/3/2017 ❤❤❤❤
❤❤❤❤ Chính Thức Open Beta Vào 13H00' Ngày 25/3/2017 ❤❤❤❤

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
❥Trang Chủ:Trang Chủ - Hệ Thống Quản L Sro

❥Diễn Đàn Facebook: https://www.facebook.com/groups/1636491323324578/
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
►Thông Tin Sever:
❥Max Level: 90
❥Max Skill: 90
❥Max Mastery: 270
❥Rate Alchemy : Hệ Thống Ramdom
❥Rate Job: x3.5
❥Rate Gold: x2
❥Rate Exp: x30
❥Sever Không Quái Nhóm
❥Giới Hạn 1IP/3Account
❥Giới Hạn 7H Xanh 1H Vàng
❥Giới Hạn Ghost 10S

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
►Tổng Giải Thưởng Đua Tốp Sro Bảo Bình 90
❥Tốp 1: 1 Triệu 500K VND ATM Of Quy Đổi Silk + 1 Pét Thần Đèn
❥Tốp 2: 1 Triệu VND ATM Of Quy Đổi Silk + 1 Pét Thần Đèn
❥Tốp 3: 500K VND ATM Of Quy Đổi Silk + 1 Pét Thần Đèn
❥Tốp 4: 1000Silk 1 Heo Hồng May Mắn + 1 DHHS
❥Tốp 5 -> Tốp 10 Mỗi Tốp 700Silk + 50 Tán Gẩu Sever
❥Tốp 11 -> Tốp 15: Mỗi Tốp 500Silk + 20 Tán Gẫu Sever

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
►Hỗ Trợ Open Beta: Vì Sever Cầy Cuốc Nên Hỗ Trợ AE Cức Kì Cool

❥Sét Sos D1+7 Không Blu Chỉ Số
❥5000 Bình HP/MP
❥100 Dịch Chuyển Ngược
❥100 Cuộn Giấy Dịch Chuyển Tức Thời
❥50 Cuộn Giấy Di Chuyển 100%
❥200K SP
❥Pét Nhặt Đồ 3 Ngày

❤ ❤ ❤ Chúc AE Đến Với Sever Bảo Bình Sro Map 90 Version 2.0 Thật Vui Vẻ ❤ ❤ ❤
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top