• Người tạo chủ đề NgaoTuyetSro
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 573
N

NgaoTuyetSro

New member
❥ ip sever : 45.125.239.28 PORT: 60505

❥ ALphatest : 28/08/2017

❥ Open : 13h00 02/09/2017

❥ Sever mang tính cày quốc mình làm để hoàn thiện kỹ năng và anh em chơi vui vẻ !

❥ Gm hỗ trợ game không trung gian trong game chỉ giúp đỡ thực hiện anh em chơi game vui thôi !

❥ Mọi hành vi phá hoại game đều band acc và nhất là buôn 1s và các kiểu hàng lạm dụng lỗi game chuộc lợi
❥ Lập tài khoản 88888 silk 9999b gold nhé khi ALphatest

❥-Race: Chinese & Eu
❥-Max Lv : 120
❥-Item : D13- Ngoại d13
❥-Exp/Sp Rate: 200x
❥-Drop Item : 5x
❥-Gold drop : 10x
❥-Skill Max : 120
❥-Rate Alchemy : RANDOM

Trang Chủ - Hệ Thống Quản Lý Sro
45.125.239.28
 
Top