• Người tạo chủ đề dichvupthgame
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 21,354
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/Productiongame
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
Last edited:
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/Productiongame
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
Last edited:
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
D

dichvupthgame

New member
Upppppppppppppppppppppp
 
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
D

dichvupthgame

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
D

dichvupthgame

New member
upppppppppppppppppppppppppppppp
 
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
D

dichvupthgame

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
D

dichvupthgame

New member
Nhận Cài đặt Mu Mobile Server , Mu server PC season 2 đến season 10 hướng dẫn các bạn là 1 admin chuyên nghiệp , Hướng dẫn quy đổi tiền thẻ cào ra tiền mặt VNĐ
+ Cài đặt tận nơi ưu tiên phòng net ở quận nội thành HCM gần khu vực Hốc Môn TPHCM
BẢNG GIÁ DỊCH VỤ:
MU Season 2 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 4 bảng không lổi:Bao gồm web , forum , Antihack giá : 450.000 Đ
MU Season 6.9 bảng không lổi,có thanh HP quái Set đồ mới nhất :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 550.000 Đ
MU Season 803 bảng không lổi :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Võ Lâm Truyền Kì 1 :Bao gồm web , forum , Antihack giá : 650.000 Đ
Kiếm Thế 1 :Bao gồm web , forum : 650.000 Đ
Kiếm Thế 2 :Bao gồm web , forum ,giá : 1.000.000 Đ
Web Game Phong Vân :Bao gồm forum giá : 550.000 Đ
CÀI ĐẶT CHO CÁC BẠN Ở XA QUA PHẦN MỀM Teamview :
Các bạn có thể đem máy lại tại nhà mình nếu ở trung tâm quận nội thành Hồ Chí Minh :
NHẬN DẠY HỌC VIÊN THEO KHÓA HOẶC THEO THÁNG CHO CÁC BẠN ĐAM MÊ GAME SERVER TẠI HỐC MÔN , XUÂN THỚI THƯỢNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH :
Liên Hệ : http://musv.org
Fanpage : https://www.facebook.com/gamewebserver
sdt: 0906842061
Zalo :0906842061
 
Top