N

nhatkiem

New member
Thân chào các bằng hữu !


WEB GAME NHẤT KIẾM PHIÊN BẢN HUYẾT CHIẾN TỤ HIỀN TRANG FREE 100% CHU BẢO VUI LÀ CHÍNH SHOP BÁN BẰNG CHU BẢOThông tin trang chủ và hỗ trợ:

- Trang Chủ : http://nhatkiem.net/
- Tài khoản : http://id.nhatkiem.net/tai-khoan
- Fanpage : http://www.facebook.com/nhatkiem.net/


Thông tin máy chủ Huyết Chiến

- Thời gian Open : 10 sáng ngày 26/02/2017
- Hình thức Level : Cày cuốc x5 exp- Drop: Tặng 500.000 Chu Bảo khi vào game nhận tại NPC Tây Diên,lên cấp mở vật phẩm lễ bao Tân Thủ được tặng thêm vàng và chu bảo, Boss rơi tất cả vật phẩm bán bằng KNB,Hoạt động trong game như Hải Thượng,Nghịch Thiên,Tế Đàn,Hải Than,Trừ Phản,Ác Tặc...,Sự Kiện...Shop bán một số vật phẩm KNB còn lại cày cuốc có được.Vật phẩm quý giá đổi Trùng Lâu,Bách Biến sẽ không được bán trong Shop Thương Thành.

- Chức năng : Đổi vàng ra KNB tại NPC Tây Diên và các trang bị cao cấp tại NPC Tây Diên các vật phẩm đổi trang bị cao cấp có thể có được từ các hoạt động săn BOSS,Hải Thượng,Nghịch Thiên,Tế Đàn,Hải Than,Trừ Phản,Ác Tặc...

- Trang bị : Trang bị sử dụng từ hộp trang bị từ 4x đến 9x được mua trong shop Thương Thành bằng Chu Bảo,Trang bị Trùng Điệp mua trong Shop Thương Thành bằng KNB,Thần khí 4x đến 8x được mua trong Thương Thành bằng Chu Bảo và Thần Khí 94 được bán bằng KNB,Thần Khí 104 và Ngọc 10 được đổi tại NPC Tây Diên từ các vật phẩm quý giá.
- Tính năng : Máy chủ cày cuốc Level tối đa 150 lên đến cấp 110 trung bình dễ, từ 110 trở lên nâng cấp trên Web.

- Thú cưỡi : Được mua trong môn phái,thú cưỡi cao cấp đổi tại NPC Tây Diên từ vật phẩm Hoả Phong Thạch có thể nhặt được từ các hoạt động sự kiện,săn Boss.

- Bách biến : Là vật phẩm thời trang cao Cấp không được bán trong shop và không đổi được mà có được từ các hoạt động săn boss,hoạt động trong game,sự kiện.

- Trùng Lâu Ngọc: Là vật phẩm ma giới của nhất kiếm cũng là vật phẩm tuyệt thế chỉ số tối cao nhất của phiên bản Huyết Chiến Tụ Hiền Trang.Để có được vật phẩm này các bằng hữu phải tìm đủ 6 lệnh bài Đông,Tây,Nam,Bắc,Thượng,Hạ để đổi tại NPC Tây Diên các lệnh bài có được từ các hoạt động săn BOSS,sự kiện,hoạt động trong game.

- Boss: Các bằng hữu có thể săn boss tại các MAP BOSS đi từ NPC dịch chuyển Không Dịch tại Giang Lăng, các BOSS này rơi các vật phẩm quý hiếm như Lệnh bài đổi Trùng Lâu.Vật phẩm Bách Biến,Thú Cưỡi Cao Cấp...

- Hoạt động : Tất cả các hoạt động trong game như Hải Thượng,Nghịch Thiên,Tế Đàn,Hải Than,Trừ Phản,Ác Tặc...điều rơi ra vật phẩm quý giá được bán bằng KNB trong Thương Thành.

Event Sự Kiện Chào Mừng Open Máy Chủ Huyết Chiến
+ Sự kiện ĐUA TOP:
Thời gian: 10 sáng ngày 26/02/2017 đến 10h sáng 06/03/2017
1.Đua TOP Lực Chiến
- TOP 1: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,1 Lệnh Bài Hạ,2 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn, 500.000 KNB
- TOP 2: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,Lệnh Bài Thượng,1 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,300.000 KNB
- TOP 3: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,1 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,200.000 KNB
- TOP 4: - Phần Thưởng : 1 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,100.000 KNB
- TOP 5: - Phần Thưởng : 300.000 KNB
2.Đua TOP Level
- TOP 1: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,1 Lệnh Bài Thượng,1 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn, 500.000 KNB
- TOP 2: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,1 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,300.000 KNB
- TOP 3: - Phần Thưởng : 5 Tân Mãng Thần Phù,1 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,200.000 KNB
- TOP 4: - Phần Thưởng : 1 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,100.000 KNB
- TOP 5: - Phần Thưởng : 300.000 KNB
3.Đua TOP Tài Phú
- TOP 1: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,1 Lệnh Bài Hạ,1 Lệnh Bài Thượng,4 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,10 Tân Mãng Thần Phù,500.000 KNB
- TOP 2: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,3 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,1 Lệnh Bài Hạ,10 Tân Mãng Thần Phù,400.000 KNB
- TOP 3: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,10 Tân Mãng Thần Phù,2 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,1 Lệnh Bài Thượng,300.000 KNB
- TOP 4: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,2 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,1 Lệnh Bài Thượng,8 Tân Mãng Thần Phù,200.000 KNB
- TOP 5: - Phần Thưởng : 1 Bách Biến Tự Chọn,5 Tân Mãng Thần Phù, 1 Ngọc Cấp 10 Tự Chọn,100.000 KNB
+ Sự kiện Tụ Hiền Trang:
- Nhân vật để tham gia sự kiện đến NPC Tống Huy Tông tại Giang Lăng thành để tham gia
- Yêu cầu: Cần có Lệnh Bài Tụ Hiền Trang được mua trong Thương Thành hoặc nhặt được.
Cách đi: Khi vào Tụ Hiền Gặp NPC Mật Thám sau đó gọi Thổ Phồn Lạc Ma ra tiêu diệt,sau khi tiêu diệt hết bọn chúng Cưu Ma Trí sẽ xuất hiện,nhóm phải chiến thắng được Cưu Ma Trí,sau khi giết Cưu Ma Trí nhóm phải đối diện với quân bảo vệ của Mộ Dung Phục, tiêu diệt xong quân bảo vệ nhóm phải đấu với Mộ Dung Phục hắn có tuyệt chiêu Đẩu Chuyển Tinh Di vô cùng ghê gớm sẽ phản dame lại nhân vật 100%,sau khi tiêu diệt Mộ Dung Phục nhóm đối mặt với các Bô lão cái bang,tiêu diệt xong các bô lão,Trưởng Môn Cái bang Du Thản Chi xuất hiện nhóm phải chiến đấu với Du Thản Chi hắn *** tuyệt chiêu Kịch Độc nguy hiếm đến nhóm,nên hãy chú ý,Tiêu diệt xong Du Thản Chi hoàn thành sự kiện,may mắn các bằng hữu sẽ nhận được các vật phẩm vô cùng quý giá như Lệnh Bài,Vật phẩm đổi thú cưỡi cao cấp,tân mãng đổi thần khí 104.

+ Sự kiện Đổi Hoa Nguyện Hoả:
- Nhân vật gặp NPC Tống Huy Tông thành Giang Lăng tiến hành đổi nếu đã có đủ 10 Hoa Nguyện Hoả có được từ hoạt động ước nguyện,yêu cầu nhân vật phải đạt cấp độ 100.
- Phần thưởng: Vàng,Chu Bảo,Toái Ngân...

+ Sự kiện Đổi Danh Hiệu VIP:
- Nhân vật gặp NPC Tống Huy Tông thành Giang Lăng tiến hành đổi danh hiệu VIP yêu cầu cần có 10.000 Vàng để đổi tất cả danh hiệu
+ Sự kiện Nhân 2 Thẻ Nạp và Nhân 2 Kinh Nghiệm
Thời gian: 10 sáng ngày 26/02/2017 đến 10h sáng 06/03/2017


HƯỚNG DẪN TÂN THỦ

1.Khi nào game lại NPC TÂY DIÊN tại nơi sinh ra nhận Chu Bảo Free, xong làm nhiệm vụ tại NPC Lạc Thần lên cấp 10 rồi nhận NV Gia nhập môn phái tại NPC Lạc Thần rồi gia nhập vào môn phái,gia nhập phái xong rồi đi làm nv train các map 1x lên đến cấp 25 đập ngọc 4 mua free trong shop rồi qua Khai Phong đi Trừ Yêu lên cấp...


 
N

nhatkiem

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
N

nhatkiem

New member
upppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top