ChipBonh

ChipBonh

New member
Qúy đồng đã quá nhàm chán với những sever Pk test vào nhận đồ là đánh ?
Nơi đây sẽ mang lại làn gió mới cho cộng đồng AE PK test
LỘ TRÌNH SEVER TRƯỜNG BẠCH BẮC
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 Alpha Test TRƯỜNG BẠCH BẮC:
𝟏7𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 09-03-2023
𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧 𝐎𝐏𝐄𝐍 Beta TRƯỜNG BẠCH BẮC
𝟏7𝐡 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 11-03-2023
TẢI GAME NGAY RINH NGAY PHẦN THƯỞNG
Tống Kim 21h Ngày 09,10/03 (02 ngày TEST)
TOP1: 500k VNĐ (Tiền Mặt) + 300 Xu.
TOP2: 300k VNĐ (Tiền Mặt) + 300 Xu.
TOP3: 200k VNĐ (Tiền Mặt) + 200 Xu.
TOP4 -10: 200 Xu
Link dowload : :http://volamhoitupk.com/
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top