• Người tạo chủ đề catkevin
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,064
C

catkevin

New member
TEST GAME : 13h00' - 16/12/2017
OPEN BETA : 13h00' - 17/12/2017MU2GVN.COM Free Khai mở Server Noria
Thông tin Server:
Reset keep point (Không xóa point sau khi reset)
Hệ thống Relife : 200 reset/ Relife = 5000 Credits
(Relife sẽ được giớ hạn theo thời gian)
Exp : x999
Exp Master : x500
Drop : 50%
Max point: 65k/cột
GiftCode Tân Thủ Trong phần nhập GiftCode
Hệ thống bán Point dư lây Credits (70k Point/350Credits)
Hệ thống đổi giờ online lấy Credits (5Credits/1giờ)
----------------------
Tặng 10.000 point khi khởi tạo nhân vật
Point khi lên 1 Level:
DK,DW,SM,EF là 5 Point
DL,RF,MG là 7 Point
Ngọc các loại thì các bạn tham gia Event như Thỏ Ngọc, Sự kiện mùa hè, Blood…
-----------------------------------------------------------------------------------
Boss:
- Quỷ Đỏ (2h/1 lần, 2boss) : Ring Pen + 3 dòng ex, Ngọc tinh năng, Vũ Khí 380 + 3 dòng exl
- Medusa (2h/1 lần, 2boss) : Ring Pen + 3 dòng ex, Ngọc tinh năng, Set 380 + 3 dòng exl
- Kundun, Ảo Ảnh (6h/1 lần): Vũ Khí 380 và Set 380 + 3 dòng exl, Đồ thần các loại và set chaos random 3 dòng ex
- Selupen (2h/1 lần): Đồ socket + 3 dòng exl + 2 dòng socket trống
Box kundun:
Box 1: Đồ cấp 1+3 dòng exl , ring pen+2 dòng exl+ 0
Box 2: Đồ cấp 2+3 dòng exl , ring pen+2 dòng exl+ 0
Box 3: Đồ cấp 3+3 dòng exl , ring pen+2 dòng exl+ 0
Box 4: Đồ cấp 4+3 dòng exl
Box 5: Đồ cấp 5+3 dòng exl , VK rồng+3 dòng exl
Trang chủ download và register: http://mu2gvn.com
Group Mu Online Free: https://www.facebook.com/muonlineresetmienphi/
 
C

catkevin

New member
TEST GAME : 13h00' - 16/12/2017
OPEN BETA : 13h00' - 17/12/2017


MU2GVN.COM Free Khai mở Server Noria
Thông tin Server:
Reset keep point (Không xóa point sau khi reset)
Hệ thống Relife : 200 reset/ Relife = 5000 Credits
(Relife sẽ được giớ hạn theo thời gian)
Exp : x999
Exp Master : x500
Drop : 50%
Max point: 65k/cột
GiftCode Tân Thủ Trong phần nhập GiftCode
Hệ thống bán Point dư lây Credits (70k Point/350Credits)
Hệ thống đổi giờ online lấy Credits (5Credits/1giờ)
 
Top