zaqwsx2022

zaqwsx2022

New member
Thời Gian AlphaTest : 19:00 - 8/9/2022
Thời Gian Open : 19:00 - 10/9/2022
👑 MÁY CHỦ : ZIN ZIN - Custom
⚜ Mục Đăng Ký Tại Mục Đăng Nhập Trong Game

👉 Tạo Nhân Vật Nhận Sét Custom + Vũ Khí Full Thần Wing Custom Full Vĩnh Viễn
===========================================
🔔 Trang Chủ : http://mu-2022.tk/
👑 MÁY CHỦ : ZIN ZIN
🔔 LINK TẢI :
https://drive.google.com/file/d/1QdzGhGYu_QizKqJ6EvOIB-AUu4utAUbU/view?usp=sharing

🔔 Fanpage: https://www.facebook.com/MUMP2022/
📺 THÔNG TIN MÁY CHỦ:
👉 Exp sud 1 - PK : 9999 - Giới Hạn 20 tài khoản/PC
👉 Exp sud 2 - NO PK : 5000 - Giới Hạn 5 tài khoản/PC
👉 Tạo Nhân Vật OPEN 0 rs + 50k Pont
👉 Master Max 2000
✔Ko Mất Thời Gian Làm Nhiệm Vụ 2 & 3 : /Change ( F8 Menu Game Hướng Dẫn )
✔Giới Hạn Reset: 30 lần /ngày. ( /Reset auto ,/reset ,)
✔ Giới hạn 5 cửa sổ game/1 PC - 5 Tài Khoản
✔ 1 Giết quái nhận 3 WCIONC
✔ 1 Giết Boss Vàng 3k WCIONC - Giết 1 Boss Lớn Nhận 8k WCIONC - Kundun medusa selupal ...
--------Hệ Thống Nâng Cấp Item --------
⚔ Nâng cấp Từ sét custom 50% 70% 90% 110% 130% 150% 170% 190%
⚔ Nâng Cấp Từ vk cấp 1 cấp 2
⚔ Nâng Cấp Từ Wing Custom 10% 15% 20% 25% 30%
⚔ Nâng Cấp Từ Pét 1 2 3 4 5 6

👉 L.I.K.E + S.H.A.R.E Gửi Ảnh Page 1 Nhóm Game Nhận 50k WCIONC chia sẻ nhiều nhận nhiều không giới hạn
👉 Sau khi chia sẻ bạn chụp lại đã chia sẻ bao nhiêu nhóm để adm duyệt kích WCIONC
👉 Săn boss mệt nghỉ sever đáng giải trí
_______________________________________________________________________
🔧 Lệnh Làm Nhiệm Vụ /change - Gõ 2 Lần
🔧 Lệnh Cộng Điểm /addstr - agi - vit - ene - cmd"
🔧 Lệnh Tụ Động Reset - /Reset auto
🔧 Tự đánh - attack --- Off tự đánh - Offattack
🔧 Lệnh Đổi Class /class Muốn Đổi - dk dw su elf mg dl rf"
🔧 Lưu ý : Đổi class mọi người xem tháo hết đồ đang mặc tại nhân vật
🔧 F5 - tắt bật rank hiệu
🔧 F6 F7 - tắt bật aiti lag
🔧 F8 Bật Menu game
🔧 F10 camera - F12 ẩn game
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top