• Người tạo chủ đề JxVoLamPrivate
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 248
JxVoLamPrivate

JxVoLamPrivate

New member
MÁY CHỦ ĐỊNH DANH KHAI MỞ
Alpha Test Ngay Hôm Nay
Open : 18h30 , 23/11/2021 CHÍNH THỨC RA MẮT
Trang Chủ:
http://jxdinhgiangson.com
Fanpage: https://www.facebook.com/jxdgs/?ref=pages_you_manage
Đăng Ký Tài Khoản: https://jxdinhgiangson.com/tai-khoan.html


<> PHIÊN BẢN SIÊU NHÂN HKMP 10 PHÁI
<> GIỚI HẠN 8 ACC / PC / IP

************* HỖ TRỢ TÂN THỦ OPEN GAME *************

<> NHÂN VẬT TRÙNG SINH 5 CẤP 150
<> FULL SKILL 90 - 120 - 150 - 180
<> FULL SET MINH PHUONG
<> 1 NGỰA BÔN TIÊU
<> 1 PHI PHONG KÌNH LÔI
<> 1 NGŨ HÀNH ẤN
<> 1 TRANG SỨC LONG CHIẾN VŨ DÃ
<> 1 MẶT NẠ SIÊU PHÀM
<> 1 TỬ MẪU LỆNH
<> 1 THẦN HÀNH PHÙ
<> 1 THỔ ĐỊA PHÙ
<> 1 LỆNH BÀI TÂN THỦ
<> 1 TÚI MÁU TÂN THỦ

************ HỖ TRỢ CODE TÂN THỦ *******************

<> 1 TÍN VẬT MÔN PHÁI
<> CÀN KHÔN SONG TUYỆT BỘI
<> VÒNG SÁNG TRIỆU MÃNH
<> 15 TẨY TỦY KINH
<> 15 VÕ LÂM MẬT TỊCH
<> 999 PHI TỐC
<> 999 LỆNH BÀI
<> 999 CHIẾN CỔ

************ HOẠT ĐỘNG BANG ************************

<> TRỐNG BANG HỘI
<> TIÊU BANG HỘI
<> PHONG LĂNG ĐỘ
<> BOSS TIÊN KIẾM LÝ BẠCH

*********** HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN ********************

<> ĐUA NGỰA
<> ĐẤU TRƯỜNG SINH TỬ
<> YẾN TIỆC QUẦN HÙNG
<> BOSS HOÀNG KIM
<> VƯỢT ẢI
<> TÍN SỨ
<> VIÊM ĐẾ
<> KIẾM GIA
<> BOSS SÁT THỦ
<> VẬN TIÊU PHƯỢNG TƯỜNG

********** PHẦN CỜ BẠC BỊP **********************

<> ĐUA CHÓ

<> BẦU CUA

*********** HỖ TRỢ BANG HỘI ***********************

<> HỖ TRỢ 2 AUTO KIMYEN CHO 2 TEAM ĐẦU TIÊN BÁO DANH

<> HOÀN TRẢ TIỀN AUTO CHO TEAM CÓ AUTO ( IN GAME )

******** JX ĐỊNH GIANG SƠN - MÁY CHỦ ĐỊNH DANH *******
 
Last edited:
Top