• Người tạo chủ đề anhtom
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 128
anhtom

anhtom

New member
🎁 FREE VIP 10 + SVIP 6 + Hàng Triêu KNB
🎁 Cùng Gift Code vô vàn vật phẩm như :
-Cường hóa thạch
-Rương ngẫu nhiên nhận một 10 Cấp bảo thạch
-Công Kích Đan Dược 1 Bậc
-Sinh Mệnh Đan Dược 1 Bậc
-Phòng Ngự Đan Dược 1 Bậc
-Phá Phòng Đan Dược 1 Bậc
-Sí Thiên Chi Dực Cánh SSR
-Vân Vũ Đặc Giới Nhẫn SSR
-Thần Binh thăng cấp thạch
-Quang Dực thăng cấp thạch
-Thần Trang thăng cấp thạch
-Đặc Giới thăng cấp thạch
- Vũ Thần Bồi Dưỡng Thạch
- Dong Binh Bồi Dưỡng Thạch
- Thần Thú Bồi Dưỡng Thạch
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top