L

LoveTLBB

New member
SEVER HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ, CHỈ GÓP TIỀN DONATE THUÊ SV BẰNG LY CAFE, CÀY CUỐC NHÉ ANH EM. KHÔNG TIN VÀO CHƠI LÀ BIẾT :D :D
🛑 Thông tin website và hỗ trợ:
--->>> Tải Game: https://drive.google.com/file/d/1ZkpE20p6CWzaePhWh1wJUZGyxvvmDXav/view
--->>> Đăng ký: vào game nhập tk sẽ dẫn tới trang đăng ký nhé.
--->>>
Hội nhóm:
Nhóm Facebook
: https://www.facebook.com/groups/tuymonggiangho
Discord:

https://discord.com/channels/1029989979469905970/1029989979469905972
🛑 Thông tin sever:
- Miễn phí 100% cày cuốc săn trùng lâu, đồ ma tôn hoàn toàn mới, pet mới cực kỳ đẹp, CCHTP, ngọc 8, điêu văn 10, điểm tiềm năng...
- Vào game nhận level 102 max cấp 119.
- Server hướng đi 13 phái (Skill chuẩn).
- Shop chỉ 1knb free tất cả ...v...v...
- Miễn phí Knb, điểm tặng + Vàng nhận tẹt ga.
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top