• Người tạo chủ đề nhacphiyen
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 934
N

nhacphiyen

New member
[Open] VoLamTieuDao.Com 12 Hôm nay 27/5/2017
Trang Chủ : http://VoLamTieuDao.Com
Đăng Ký : http://VoLamTieuDao.Com
Thời gian đua top khai mở bắt đầu 12 giờ 00 ngày 27/5/2017
Kết thúc 24h 00 ngày 29/5/2017
Phiên Bản Đồ Xanh - Anh Hùng Hội Tụ
Thông Tin Server: http://volamtieudao.com/su-kien/duatop.html
Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Volamtieudao-265630223908753/
Group thảo luận:https://www.facebook.com/groups/455256611474978/
VÕ LÂM TIÊU DAO - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN

● Giữ nguyên vẹn những chức năng #chuẩn, #Cực_Chuẩn của phiên bản Công Thành Chiến.
● Dã tẩu, nhiệm vụ hoàng kim, tống kim, liên đấu, vượt ải , ...
● Hệ thống phân chia thành thị, nâng mức giới hạn người chơi lên tới 10000 người.
● Hệ thống giới hạn cực chuẩn 3 Acc/1 PC .
● Đặc biệt chỉ sử dụng trang bị xanh cùng tỷ lệ rơi trang bị đã được tính toán rất kỹ càng.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
2. Hỗ trợ người chơi
Cấp 1 nhận túi máu tại NPC Tân Thủ Võ Lâm (Tại Ba Lăng Huyện) (Giới hạn sử dụng dưới cấp 100)
Lên cấp 10 nhận 12 bình Tiên Thảo Lô (Khóa)
Lên cấp 10 nhận Thổ Địa Phù Vô Hạn (Khóa)
Lên cấp 10 nhận Thần Hành Phù Vô Hạn (Khóa)
Lên cấp 60 nhận set trang bị Kim Phong (Khóa)
Cấp 90 nhận kĩ năng môn phái tại NPC Môn Phái
Hiện máy chủ đang cho chơi thử mở full chức năng và trang bị nhận tại NPC Tân Thủ Võ Lâm .Các bạn có thể vào chơi thử các phái để chuẩn bị cho ngày Open
 
N

nhacphiyen

New member
[Open] 12 giờ 00 Hôm Nay ngày 27/5/2017

Trang Chủ : http://VoLamTieuDao.Com

Đăng Ký : http://VoLamTieuDao.Com

Thời gian đua top khai mở bắt đầu 12 giờ 00 ngày 27/5/2017

Kết thúc 24h 00 ngày 29/5/2017

Phiên Bản Đồ Xanh - Anh Hùng Hội Tụ

Thông Tin Server: http://volamtieudao.com/su-kien/duatop.html

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Volamtieudao-265630223908753/

Group thảo luận:https://www.facebook.com/groups/455256611474978/

VÕ LÂM TIÊU DAO - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN

● Giữ nguyên vẹn những chức năng #chuẩn, #Cực_Chuẩn của phiên bản Công Thành Chiến.

● Dã tẩu, nhiệm vụ hoàng kim, tống kim, liên đấu, vượt ải , ...

● Hệ thống phân chia thành thị, nâng mức giới hạn người chơi lên tới 10000 người.

● Hệ thống giới hạn cực chuẩn 3 Acc/1 PC .

● Đặc biệt chỉ sử dụng trang bị xanh cùng tỷ lệ rơi trang bị đã được tính toán rất kỹ càng.

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

2. Hỗ trợ người chơi

Cấp 1 nhận túi máu tại NPC Tân Thủ Võ Lâm (Tại Ba Lăng Huyện) (Giới hạn sử dụng dưới cấp 100)

Lên cấp 10 nhận 12 bình Tiên Thảo Lô (Khóa)

Lên cấp 10 nhận Thổ Địa Phù Vô Hạn (Khóa)

Lên cấp 10 nhận Thần Hành Phù Vô Hạn (Khóa)

Lên cấp 60 nhận set trang bị Kim Phong (Khóa)

Cấp 90 nhận kĩ năng môn phái tại NPC Môn Phái
 
N

nhacphiyen

New member
Bạn đang tìm kiếm lại hồi ức 12 năm trước đồ xanh hay đến với chúng tôi
[Open] VÕ LÂM TRUYỀN KỲ I
Trang Chủ : http://VoLamTieuDao.Com
Thời gian đua top khai mở bắt đầu 12 giờ 00 ngày 27/5/2017
Kết thúc 24h 00 ngày 29/5/2017
Phiên Bản Đồ Xanh - Anh Hùng Hội Tụ
● Hệ thống giới hạn cực chuẩn 3 Acc/1 PC
Thông Tin Server: http://volamtieudao.com/su-kien/duatop.html
Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Volamtieudao-265630223908753/
Group thảo luận:https://www.facebook.com/groups/455256611474978/
VÕ LÂM TIÊU DAO - PHIÊN BẢN CÔNG THÀNH CHIẾN

● Giữ nguyên vẹn những chức năng #chuẩn, #Cực_Chuẩn của phiên bản Công Thành Chiến.
● Dã tẩu, nhiệm vụ hoàng kim, tống kim, liên đấu, vượt ải , ...
● Hệ thống phân chia thành thị, nâng mức giới hạn người chơi lên tới 10000 người.
● Đặc biệt chỉ sử dụng trang bị xanh cùng tỷ lệ rơi trang bị đã được tính toán rất kỹ càng.
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
2. Hỗ trợ người chơi
Cấp 1 nhận túi máu tại NPC Tân Thủ Võ Lâm (Tại Ba Lăng Huyện) (Giới hạn sử dụng dưới cấp 100)
Lên cấp 10 nhận 12 bình Tiên Thảo Lô (Khóa)
Lên cấp 10 nhận Thổ Địa Phù Vô Hạn (Khóa)
Lên cấp 10 nhận Thần Hành Phù Vô Hạn (Khóa)
Lên cấp 60 nhận set trang bị Kim Phong (Khóa)
Cấp 90 nhận kĩ năng môn phái tại NPC Môn Phái
Hiện máy chủ đang cho chơi thử mở full chức năng và trang bị nhận tại NPC Tân Thủ Võ Lâm .Các bạn có thể vào chơi thử các phái để chuẩn bị cho ngày Open
 
Top