• Người tạo chủ đề DungPham01
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 204
DungPham01

DungPham01

Member
QA3Q
* Quần Anh 3Q Open S17 Hoàng Cái
* Open: 10h, ngày 19/02/2021

* HỖ TRỢ NGƯỜI CHƠI MỚI KHI ĐẠT LEVEL 10
- Free VIP 15 + 10.000.000 KNB cùng vô số KNB trong các sự kiện
- Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
- Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
- Event và Giftcode cuối tuần
- Nhân 2 giá trị nạp 7 ngày Open server mới!

* Giftocde tân thủ: QA3QTANTHU

* TOP CHIẾN LỰC
- Top 1: 50.000.000 KNB
- Top 2: 40.000.000 KNB
- Top 3: 30.000.000 KNB
- Top 4-6: 20.000.000 KNB
- Top 7-10: 10.000.000 KNB
* Tổng kết: 10h ngày 26/02/2021

=> Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://michiogame.com/
=> Tải game QA3Q: https://qa.michiogame.com


#qa3q #quananh3q #gameprivate #gamefreevip #michiogame
 
Top