• Người tạo chủ đề GameGiCungChoi
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 177
GameGiCungChoi

GameGiCungChoi

New member

QUẦN ANH 3Q OPEN S44 VIÊN THUẬT
OPEN
: 19h – 23/08/2022
Free VIP 15 + 1.000 Vạn (khi đạt level 10)
Quà điểm năng động ngày, quà đi ải, quà đăng nhập…
Sự kiện Open Server 7 ngày, 14 ngày
Sự kiện loan tin tại Group Fb tặng Thẻ Tháng
Giftcode hàng tuần tại Hội quán
Nhân 2 giá trị nạp trong 7 ngày đua Top
GIFTCODE: QA3QTANTHU
TOP LỰC CHIẾN
Top 1: 50.000.000 KNB
Top 2: 40.000.000 KNB
Top 3: 30.000.000 KNB
Top 4-6: 20.000.000 KNB
Top 7-10: 10.000.000 KNB
TỔNG KẾT: 19h – 30/09/2022
Xem thêm thông tin GIFTCODE khác tại: https://www.facebook.com/groups/quananh3q.michio
Link game: https://qa.michiogame.com
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top