TLBBBD

TLBBBD

New member
⭐Ra Mắt Đua Top Lần Tiếp Theo Thiên Long Chí Tôn S2 - TLBB Chuyển Sinh Nhanh PK Phiên Bản 3.0 Mới Nhất
—————————————————-
⭐Nếu bạn là tín đồ của TLBB chuyển sinh thì không thể bỏ qua Thiên Long Chí Tôn. Đợi gì mà không vào thử thử phát ghiền luôn
—————————————————-
⭐𝐓𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐆𝐢𝐚𝐧: Thứ 3 14:00 Ngày 27/09/2022
⭐Đăng Ký: https://s2.thienlongchiton.net/
⭐FaceBook Fangape : https://www.facebook.com/s2hotrotlbbchiton
—————————————————-
⭐Tải Game : https://drive.google.com/file/d/13ZB6FPzFAiO96E3MPfg7WN743rd1jeVO/view
—————————————————-
⭐Nhóm Zalo:https://zalo.me/g/jzudpt431
—————————————————-
⭐Tham Gia Enver Like share Facebook Nhận Ngay Pét Tư Chất 125k
Like share Đăng ký kênh Youtube Để Lại Bình luận TK Game Nhận Ngay 500k DMP
https://www.youtube.com/watch?v=2qYaV9tB42M&t=174s
—————————————————-
[𝗦𝘂̛̣ 𝗞𝗶𝗲̣̂𝗻 Đ𝘂𝗮 𝗧𝗼́𝗽 𝗧𝗵𝗶𝗲̂𝗻 𝗟𝗼𝗻𝗴 𝗖𝗵𝗶́ 𝗧𝗼̂𝗻 𝗦𝟮]
Đ𝘂𝗮 𝗧𝗢𝗣 𝗖𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗦𝗶𝗻𝗵 𝗧𝗶́𝗻𝗵 𝘁𝘂̛̀ 𝗹𝘂́𝗰 - 𝟭𝟰𝗵𝟬𝟬 - 27/𝟬9/𝟮𝟬𝟮𝟮 đ𝗲̂́𝗻 𝟭𝟰𝗵𝟬𝟬 𝗻𝗴𝗮̀𝘆 02/10/𝟮𝟬𝟮𝟮
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :
★𝐓𝐎́𝐏 𝟏 : 𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 5 𝐌𝐨́𝐧 Thiên Sứ +𝟐𝟎 + 1 Thần Khí Tru Tiên +2 + 2 Viên Ngọc 100
★𝐓𝐎́𝐏 𝟐 : 𝟑.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 4 𝐌𝐨́𝐧 Thiên Sứ +𝟐𝟎 + 1 Thần Khí Tru Tiên +2 + 2 Viên Ngọc 100
★𝐓𝐎́𝐏 𝟑 : 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 3 𝐌𝐨́𝐧 Thiên Sứ +𝟐𝟎 + 1 Thần Khí Tru Tiên +2 + 2 Viên Ngọc 100
★𝐓𝐎́𝐏 𝟒 - 𝟏𝟎 : 𝟐.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 - 2 𝐌𝐨́𝐧 Thiên Sứ +𝟐𝟎 + 1 Thần Khí Tru Tiên +2 + 2 Viên Ngọc 100
—————————————————-
[ 𝑆𝑢̛̣ 𝐾𝑖𝑒̣̂𝑛 Đ𝑢𝑎 𝑇𝑜́𝑝 𝑇𝑎̀𝑖 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇ℎ𝑖𝑒̂𝑛 𝐿𝑜𝑛𝑔 𝐶ℎ𝑖́ 𝑇𝑜̂𝑛 𝑆2]
Đ𝑢𝑎 𝑇𝑂𝑃 𝑇𝑎̀𝑖 𝑃ℎ𝑢́ 𝑇𝑖́𝑛ℎ 𝑡𝑢̛̀ - 14ℎ00 - 27/09/2022 đ𝑒̂́𝑛 14ℎ00 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 04/10/2022
𝐏𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 :
★𝐓𝐎𝐏 𝟏 : 𝟓.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟓 𝐓hanh Sắc + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐮 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 +3 + 1 Siêu Cấp Trùng Lâu + 2 Viên Ngọc 100
★𝑻𝑶𝑷 𝟐 : 𝟒.𝟓𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟒 𝐓hanh Sắc + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐮 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 +3 + 1 Món Nồi Lẩu Đa Năng + 2 Viên Ngọc 100
★𝙏𝙊𝙋 𝟑 : 𝟒.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 + 𝟑 𝐓hanh Sắc + 𝟏 𝐓𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐊𝐡𝐢́ 𝐓𝐫𝐮 𝐓𝐢𝐞̂𝐧 +3 + 1 Món Máy Xây Sinh Tố + 2 Viên Ngọc 100
★𝘛𝘖𝘗 𝟒 -𝟏𝟎 : 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎 𝘗𝘰𝘪𝘯𝘵𝘴 + 3 𝐓hanh Sắc 1 Thần Khí Tru Tiên +2 + 2 Viên Ngọc 100

—————————————————-
⭐[THÔNG TIN MÁY CHỦ Chí TÔN]
★ 𝐓𝐚̣𝐨 𝐧𝐡𝐚̂𝐧 𝐯𝐚̣̂𝐭 : Có Ngay 1.000.000 point
★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐕𝐚̀𝐧𝐠 - Điểm Tặng 𝐯𝐯 ,,,,
★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐨̛̀𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐦𝐨̛́𝐢 𝐧𝐡𝐚̂́𝐭
★ 𝐇𝐨̂̃ 𝐓𝐫𝐨̛̣ + 𝐑𝐮́𝐭 𝐏𝐨𝐢𝐧𝐭 Trong Game
★ 𝐌𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐏𝐡𝐢́ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜 𝟗 𝐓𝐚̣𝐢 𝐒𝐡𝐨𝐩
★ 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 + 𝐓𝐫𝐮̀𝐧𝐠 𝐥𝐚̂𝐮 𝐧𝐠𝐨̣𝐜
★ 𝐄𝐱𝐩 𝐱8000 - 𝐃𝐫𝐨𝐩 : 𝐱𝟓
★ 𝐂𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐒𝐢𝐧𝐡 𝐓𝐚̣𝐢 𝐂𝐡𝐨̂̃
—————————————————-
★ Toàn Bộ Free Shop bán miễn phí
★ Tiêu chí > Cày Đua Tóp Là Pk
----------------------------
⭐Hỗ trợ menber 24/24
+ Chống ddoss, Chống diss lagg game !
+ Hỗ trợ 24/24 , Thân Thiện , Nhiệt Tình , Vui Vẻ , Hòa Đồng,..!
—————————————————-
✦𝑴𝒂́𝒑 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑩𝒂̃𝒊 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑽𝒊́𝒑 - 𝑯𝒐𝒂̀𝒏𝒈 𝑳𝒐𝒏𝒈 Đ𝒐̣̂𝒏𝒈,𝑻𝒖𝒏𝒈 𝑺𝒐̛𝒏 𝑷𝒉𝒐𝒏𝒈 𝑳𝒊𝒆̂𝒏 Đ𝒂̀𝒊 , Thông Thiên Tháp , Hạn Huyết Lĩnh ,Train Rớt CSTC Rơi Như Mưa
—————————————————-
✦𝑴𝒂́𝒑 𝑻𝒓𝒊𝒂𝒏 𝑻𝒉𝒂́𝒑 𝑲𝒉𝒂̆́𝒄 𝑴𝒂̃ 𝑪𝒂𝒏,𝑯𝒂̣𝒏 𝑯𝒖𝒚𝒆̂́𝒕 𝑳𝒊̃𝒏𝒉
—————————————————-
✦𝑪𝒂𝒐 𝑿𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 𝑴𝒆̂ 𝑪𝒖𝒏𝒈,𝑯𝒐𝒂̉ 𝑫𝒊𝒆̣̂𝒎 𝑺𝒐̛𝒏,Đ𝒂̣𝒊 𝑼𝒚𝒆̂̉𝒏
—————————————————-
✦𝑻𝒐𝒂̀𝒏 𝑩𝒐̣̂ 𝑫𝒓𝒐𝒑 𝑻𝒂̂́𝒕 𝑪𝒂̉ 𝑪𝒂́𝒄 𝑩𝒐𝒔𝒔
————————————————
✦Thái Hồ : Sét Thiên Tôn
—————————————————-
✦Phụng Hoàng Cổ Trấn : Long Văn , Võ Hồn , Ám Khí
—————————————————-
✦Kính Hồ : Sét Thiên Vương
—————————————————-
✦Tam Xuân Huyền Cảnh : CSTC
—————————————————-
★ Nói không với đồ pionts , không kích nạp , không có mod hoặc g/m tham gia game event diễn ra hằng ngày cam kết lâu dài ổn định nào anh em còn đợi gì nữa mà không tải game đăng ký tài mà chiến thôi !
—————————————————-
★𝗞𝗵𝘂𝘆𝗲̂́𝗻 𝗺𝗮̃𝗶 𝘁𝗵𝗲̉ 𝗻𝗮̣𝗽 𝘃𝗶̃𝗻𝗵 𝘃𝗶𝗲̂̃𝗻 !

 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top