RotoSro

RotoSro

New member
RotoSro Online Server Rebirth System 2023
👑 Server Cap 110 - play2win
⭐Tên Server ⭐RotoSro (New)⭐
---------------------------------------------------------
🔰 Trang Chủ : http://playrotosro.online/
🔰 Download Game : http://playrotosro.online/?download
⭐Discord - https://discord.gg/4FzfZchADB
⭐Fanpage - https://www.facebook.com/rotosro.online/
⭐Group - https://www.facebook.com/groups/637388594852120/
---------------------------------------------------------
⚙ IP Server : 103.9.157.87
⚙ Cap : 110
⚙ Weapon : D12
⚙ Race : Chinese/European
⚙ Mastery : 330/220
⚙ EXP/SP Rate : 500x
⚙ Free Silk : 1 Silk/H, 5 Silk
⚙ Rate Opt : 1~5 100% Không Premium +15% lucky
---------------------------------------------------------
❤🔥 Automatic-Events : Hoạt Động
❤🔥 Job System : 3 Thành TA+ĐH+HĐ - Lãi = 800m - Vốn 80m 5*
❤🔥 PK System : Hoạt Động
❤🔥 Max-Plus : Max + 30( +5 ADV)
❤🔥 Combo Sét D12+25 - Vũ khí D12+25 - Nasun+10 + 6.000Silk - 700k VNĐ
---------------------------------------------------------
🔰 Guild Limit : 50
🔰Union Limit : 5
🔰PC Limit :No Limit
🔰Job Limit : 2
---------------------------------------------------------
🌀 Hỗ trợ tân thủ :
🌀 Level 105
🌀 +330 Stats Point
🌀 +250 Sức Mạnh
🌀 +250 Trí Tuệ
🌀 Sét D11 Sun +7
🌀 1 Pét Khỉ 3 ngày
🌀 20 chân chạy nhanh 100%
🌀 50 DCN
🌀 50 Phù Về Thành
🌀 10 Búa Sửa Chữa
🌀1000 HP & MP
🌀10m SP
🌀300,000 Gold
---------------------------------------------------------
📜 -
---------------------------------------------------------
☢ Hệ Thống Drop BOSSS ☢
🔥 - 25 Silk
🔥 - Bình Cuồn Nộ
🔥 - Cuộn Giấy Rebirth STR+INT
🔥 - Đá Immortal + Astra D12
🔥 - Vàng và một số item khác .....
--------------------------------------------------------- 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top