• Người tạo chủ đề vantoan
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 684
V

vantoan

New member
Trang chủ: jx3mien.com
Đăng Kí: http://jx3mien.com/quanly/#dang-ky-nhanh
Facebook https://www.facebook.com/Jx3Mien (tham gia nhận Gift code)
THÔNG TIN MÁY CHỦ
[IMG]Tên máy chủ : Phật Sơn - Cày xu mọi tính năng - Xu không khóa
[IMG]Máy Chủ Giới Hạn : Không giới hạn.
[IMG]Server chính thức open vào lúc 18:00 ngày 8/11/2017
[IMG]Sever Đảm Bảo : Online Lâu dài, Đường truyền tốt phục vụ cho cả nước ngoài lẫn trong nước!
[IMG]Lượng EXP và Tiền Vạn Vừa Phải. Tiền Vạn Có Thể Mua dc 90% Vật phẩm Sever. EXP lên nhanh từ 1 - 150 cấp! và giảm dần
Máy chủ đáp ứng được lượng người chơi lên đến: 10.000 tài khoản
Hệ thống bảo mật cao, Mua bán trung gian trao đổi item game dễ dàng giữa người chơi với nhau
[IMG] Hệ thống Suport hỗ trợ nhiệt tình đã có 5 năm kinh nghiệm trọng việc Vận hành.
* Hoạt động vượt ải *
--- phần thưởng qua từng ải :
+ 200 triệu exp .
+ 10 hộp quà event .
+ 2 Hành Hiệp Lệnh
+ 1 tiền đồng không khóa .
--- Phần thưởng khi tiêu diệt boss tiểu nhíp trí trần :
+ 2 tỷ điểm exp .
+ 100 hộp quà event .
+ 10 Hành Hiệp Lệnh
+ 10 tiền đồng không khóa .
* Hoạt động kiếm gia *
--- Phần thưởng khi qua mỗi ải :
+ 200 triệu exp .
+ 50 hộp quà event .
+ 2 Hành Hiệp Lệnh
+ 2 tiền đồng không khóa .
--- Phần thưởng khi tiêu diệt boss ải cuối .
+ 3 tỷ exp .
+ 20 tiền đồng không khóa .
+ 50 Hành Hiệp Lệnh
+ 100 hộp quà event .
* Hoạt động Tống Kim *
--- Đạt điểm tích lũy từ 3 đến 5k điểm :
+ 800 triệu exp .
+ 5 tiền đồng không khóa .
+ 10 Hành Hiệp Lệnh
+ 50 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy từ 6 đến 9k điểm :
+ 1 tỷ 500 triệu exp .
+ 10 tiền đồng không khóa .
+ 30 Hành Hiệp Lệnh
+ 100 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy từ 10 đến 29k điểm :
+ 3 tỷ exp .
+ 15 tiền đồng không khóa .
+ 100 Hành Hiệp Lệnh
+ 200 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy từ 30 đến 49k điểm :
+ 5 tỷ exp .
+ 40 tiền đồng không khóa .
+ 250 Hành Hiệp Lệnh
+ 300 hộp quà event .
--- Đạt điểm tích lũy trên 50k điểm :
+ 8 tỷ exp .
+ 80 tiền đồng không khóa .
+ 500 Hành Hiệp Lệnh
+ 500 hộp quà event .
* Hoạt động Đấu Ngưu *
Phần thưởng ngẫu nhiên khi nhặt rương các vật phẩm như sau :
+ Bạch hổ lệnh .
+ 10 Hành Hiệp Lệnh/ Rương
+ Tiền đồng .
+ Điểm Exp Khủng .
+ Xích lân Lệnh .
+ nhất kỷ + càn khôn song tuyệt bội .
* Hoạt Động Phong lăng độ *
Phần thưởng khi tiêu diệt thủy tặc đầu lĩnh .
+ 1 tỷ exp .
+ 30 Hành Hiệp Lệnh
+ 5 tiền đồng không khóa .
+ 100 hộp quà event .
Phần thưởng khi xuống thuyền ( những thanh niên bơi thuyền sẽ không có )
+ 100 Hành Hiệp Lệnh
* Hoạt động Viêm Đế *
Phần thưởng khi qua từng ải : 500tr Exp .
Phần thưởng cho tổ đội tiêu diệt boss cuối .
+ 100 Hành Hiệp Lệnh
+ 20 tiền đồng không khóa .
+ 300 hộp quà event .
* Hoạt động Tín sứ *
--- Lần 1 .
+ 1 tỷ điểm Exp .
+ 15 Hành Hiệp Lệnh
+ 50 hộp quà event .
--- Lần 2 .
+ 2 tiền đồng không khóa .
+ 30 Hành Hiệp Lệnh
+ 100 hộp quà event .
* Boss Sát thủ 90 *
+ 10 Hành Hiệp Lệnh
+ 1 Tiền đồng không khóa .
+ 20 vạn lượng .
* Boss Đại HKMP *
+ 20 Hành Hiệp Lệnh
+ 5 tiền đồng không khóa .
+ 1 Bạch hổ lệnh .
Và ngẫu nhiên các bảo rương BH XL ấn phi phong trang sức ....
+ Hổ trợ Tân Thủ Trùng Sinh 1 Cấp 150 1 Set Bạch Hổ Ấn 6 FF6 + Ngựa +1 Skil Vĩnh Viễn cho sự mất mát của anh em tâm huyết.
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top