• Người tạo chủ đề becon2012
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,269
B

becon2012

New member
Trang chủ : http://v-sro2017.com
download: http://v-sro2017.com/trangchu.php?mod=register#Download
Alpha test dự kiến 14/8/2017
Open Dự Kiến : 20/8/2017
Thông tin server :
Lv : 120
Skill : 120 [ Skill bow đã đc buff lên 1 chút ( đã neft so với V-SRO110 ]
Item D13 : Ngoại hình mới do GM tự làm .
+ Hiệu ứng + cực đẹp : Từ +10 ->
+ Đá và BMM D13 drop tại quái 111-115
+Giáp + TS SOM tại NPC VSRO [ Bán = gold ]
+ VŨ KHÍ SOM [ Drop tỉ lệ trung bình 1:2000 tại quái 116-117
+ VŨ KHÍ SUN [ Drop tỉ lệ very very very thấp : 1:20000 tại quái 118-120
Mở full 6 thành nhưng chỉ trade được ở : TA - DH - HD .
+ Khu Vực trade đặc biệt [Cổng Dịch Chuyển tại NPC buôn TA ]
+ Cùng nhiều update cực mới khác sẽ được bật mí xuyên suốt quá trình hoạt động của server !
--- Chúc các bạn chơi game vui vẻ ---
[GM] SONZENBI
 
Last edited:
B

becon2012

New member
uppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
 
Top