tabiknb

tabiknb

New member
Vào ngày 22/11/2020 tới đây, Thiên Long Bát Bộ chính thức ra mắt cụm máy chủ mới đang được Cộng đồng game thủ Thiên Long Bát Bộ nóng lòng trông đợi mang tên ''Lục Mạch Thần Kiếm'' với mức đầu tư khá lớn.
Thất đại sự kiện chào mừng cụm máy chủ Lục Mạch Thần Kiếm được mở lại, gồm: tăng 300% điểm kinh nghiệm cho người chơi, Cuồng Long Bạo Vũ, Danh Môn Chánh Phái, Kỳ Trân Dị Thú, Bang Hội Xưng Hùng và Thập Đại Thần Khí.
Máy Chủ Mới :【Lục Mạch Thần Kiếm】
Thời Gian Open: ( Chính thức ) 10h00 Sáng ngày 22/11/2020
CODE Tân Thủ: CODETLKHOTANCAMLAI
Chuỗi Sự Kiện Khai Mở Máy Chủ Mới:
Cuồng Long Bạo Vũ
Danh Môn Chánh Phái
Kỳ Trân Dị Thú
Bang Hội Xưng Hùng
Đoạt Bảo Sư Đồ Luyện
Đệ Nhất Cao Thủ
Vang Danh Thiên Hạ:
Thập Đại Thần Khí
Tài Tử Giai Nhân
➢Chi tiết xem thêm: https://tlbb2010.com/tlbb2010-khai-mo-luc-mach-than-kiem.../
Event Nhận Code Sinh Nhật Thiên Long Bát Bộ - 2010 - 2 Tuổi
Bắt đầu từ ngày 22/11 đến 30/12 ( Chỉ áp dụng cho sever mới )
Bước 1: Like Page Thiên Long Bát Bộ
Bước 2: Like Bài Viết
Bước 3: Share (Chia sẻ)
Bước 4: Comment Tôi yêu Thiên Long Bát Bộ và tag 5 người bạn cùng chơi vào để Like page hoàn thành tât cả bước trên các bạn sẽ nhận được code.
Link Share Tag Lấy VIPCODE:
https://www.facebook.com/gametlbb/posts/1859737000841198
Trang chủ TLBB :
https://tlbb2010.com/
Group Cộng đồng Thiên Long Bát Bộ :

https://www.facebook.com/groups/GamerTLBB/
Hỗ trợ khách hàng:

https://www.facebook.com/gametlbb/
#MungTLBB20102NamTuoi #GameMongChoNhat2020
#TLBB2010 #SeverMoiTLBB #GameMMO2020 #TLBBFPT
#LucMachThanKiem #TLBBMoiRa #TLBBSapRa

 
Top