O

onglao2021

New member
wed tải game : volam1.fun

Hỗ trợ tân thủ tại npc tân thủ như sau :
- hỗ trợ cấp 39
- hỗ trợ sét kim phong
- nhận túi lễ bao tân thủ cho tới cấp 80
- hỗ trợ vòng sáng tới cấp 90
- cấp 10 nhận skill tới 6x
Thông tin sever như sau :
Võ lâm 1 . fun
- Sever phát triển phi lợi nhuận để 1 số anh em giải trí mùa dịch , nên cũng mong sân chơi anh em tôn trọng nhau và các nhà phát hành khác để sân chơi được hoạt động
Tính năng hoạt động trong game
- phiên bảng công thành chiến lộ trình trang bị : đồ xanh + an bang + định quốc + hkmp
hoạt động gồm :
phong lăng độ 20h : 1 boss sẽ rơi vật phẩm xu radom ngựa 1 ngày
TỐNG KIM TOP : radom ngựa 1 ngày xu , vật phẩm 1 ngày
Sát thủ : ngày 8 con boss sát thủ 9x : có rương radom vật phẩm nhận được xu
Vượt ải : vật phẩm + xu
săn nhím vàng 22h : tại ba lăng huyện nhận vật phẩm
câu cá thôn : nhận vật phẩm
vận tiêu : nhận vật phẩm
Giai Trí :
Bầu cua
Đua thú lâm an
.......​
 
Top