ancaptain

ancaptain

New member
𝐊𝐇𝐀𝐈 𝐌𝐎̛̉: 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎 (𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 - 𝟏𝟎/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐)
【𝗦𝗶𝗲̂𝘂 𝗣𝗵𝗮̂̉𝗺 𝐓𝐋𝐁𝐁 】

🌟 𝐒𝟏 - 𝐌𝐢𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞̣̂𝐭 𝐬𝐞̃ 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐦𝐨̛̉ 𝐥𝐮́𝐜 𝟏𝟗𝐡𝟎𝟎 𝐓𝐡𝐮̛́ 𝟕 (𝟏𝟎/𝟎𝟗/𝟐𝟎𝟐𝟐)

PHIÊN BẢN ĐƯỜNG MÔN XUẤT THẾ
Thời gian Alpha Test: 03/09/2022 (Thứ 7)

Trang Chủ: https://tinyurl.com/MN-TrangChu
Tải game tại: https://tinyurl.com/MN-TaiGame
Tổng Quan Máy Chủ: http://thienlongtuyetpham.com/🌟 𝐓𝐎̂̉𝐍𝐆 𝐐𝐔𝐀𝐍 𝐌𝐀́𝐘 𝐂𝐇𝐔̉

𝟏. 𝐕𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐍𝐠𝐨̣𝐜

- Free ngọc 3, drop ngọc 4, 5
- Shop bán Ngọc 6, giới hạn Max 7 không Kép

𝟐. 𝐕𝐚̂́𝐧 đ𝐞̂̀ 𝐯𝐞̂̀ 𝐁𝐢́ 𝐓𝐢̣𝐜𝐡 - 𝐘𝐞̂𝐮 𝐐𝐮𝐲𝐞̂́𝐭

- Shop bán rẻ BT-YQ: 35 65
- Yêu Quyết : 45 80 Drop boss và tính năng Boss
- Bí tịch Điển Bí ( Xoắn + Hình Nhân ) : Phụ bản Tàng Kinh Các sẽ mở theo lộ trình

𝟑. 𝐕𝐞̂̀ 𝐓𝐢́𝐧𝐡 𝐧𝐚̆𝐧𝐠

- Open khai mở : Ám Khí - Võ Hồn - Điêu Văn
- Theo giai đoạn : Long Văn - Lệnh Bài Võ Lâm

𝟒. 𝐕𝐞̂̀ 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐛𝐢̣

- Sử dụng đồ chế 8 sao
- Drop VB BN cấp 6
- Trùng chỉ xuất hiện tại sự kiện Đua TOP, nếu có quay trở lại thì cũng rất khó để sở hữu và ít nhất sau 3,4 tháng khi Open máy chủ

𝟓. 𝐕𝐞̂̀ 𝐜𝐚̀𝐲 𝐜𝐮𝐨̂́𝐜

- Chế đồ bán
- Cày TBP 3 ( không bán )
- Cày nguyên liệu Võ Hồn ( không bán )
- Cày nguyên liệu chế đồ

𝟔. 𝐕𝐞̂̀ đ𝐢̣𝐧𝐡 𝐡𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐦𝐚́𝐲 𝐜𝐡𝐮̉

- Phát triển có lộ trình rõ ràng, tập trung vào các sự kiện PvP, Săn Boss.
- Hỗ trợ Bang Hội và Bang chủ công khai trực tiếp.
- Cân bằng các phái ngoại công để có thể sánh vai cùng các phái nội.

Các Thông Tin Cơ Bản Máy Chủ
Hỗ trợ chi phí cực cao cho Bang Hội hoạt động.
Phiên bản cân bằng môn phái. Sự trở lại của các môn phái từng bị mai một tại Thiên Long Bát Bộ như Thiếu Lâm, Minh Giáo, Cái Bang ...

✯---✯-----✯-----✯-----✯-----✯-----✯---✯
🌟 Lộ Trình
03/09: Close Beta - Trải Nghiệm Alpha Test đặc biệt, mở cửa liên tục đến Open.
07/09: Sự Kiện Tranh Đoạt Tung Sơn Phong Thiền Đài nhận Thưởng
08/09: Sự Kiện Tiêu Diệt Liệt Hỏa Ma Thần nhận thưởng
09/09: Sự Kiện bất ngờ, RS nhân vật chuẩn bị Open
19:00 Ngày 10/09: KHAI MỞ MÁY CHỦ MINH NGUYỆT

✯---✯-----✯-----✯-----✯-----✯-----✯---✯
🌟ĐUA TOP

Sự kiện Đua Top Đoạt Trùng Lâu: https://tinyurl.com/MN-DuaTop
Sự kiện Vang Danh Thiên Hạ: https://tinyurl.com/MN-ThienHa
Sự kiện Đua TOP Tài Phú: https://tinyurl.com/MN-TaiPhu
Sự kiện Bang Hội Tranh Tài: https://tinyurl.com/MN-BangHoi

Tải game: https://tinyurl.com/MN-TaiGame
Hội quán: https://tinyurl.com/MN-HoiQuan
Trang chủ: https://tinyurl.com/MN-TrangChu


 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top