• Người tạo chủ đề letinhmk1
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 760
L

letinhmk1

New member
***SILKROAD THIÊN BÌNH - CÁN CÂN CÔNG LÝ***
--------------------
Open Đua TOP Vào 13h ngày xx/08/2017
-----------------------------------------------------------
❥Trang chủ: http://silkroadthienbinh.com/
❥Điễn Đàn : http://forum.silkroadthienbinh.com/forum.php
❥Đăng Ký Tài Khoản : http://silkroadthienbinh.com/#dangky
❥FaceBook Group :
http://download.silkroadthienbinh.com:8088/silkroadthienbinh.rar
-----------------------------------------------------------
► Thông tin chung server Silkroad Thiên Bình
► IP : 45.125.239.77
► Port : 15779
-----------------------------------------------------------

❥Skill: 120
❥Item : D13 (Chuẩn)
❥Class: Asia + Eu
❥Rate EXP/SP : 200x.
❥Rate EXP/SP Party: 250x.
❥Rate Drop x50.
❥Rate Gold x20.
❥Rate Job x30.
❥Tỉ Lệ MIX Đồ :0-1:100% Lên mỗi cấp sẽ giảm 10%( Bao gồm cả BMM )
❥Tỉ Lệ MIX Nasun : 1-2 100% Lên mỗi cấp sẽ giảm 10%( Bao gồm cả BMM )
❥Hệ Thống Title Chuẩn và được chọn lọc kĩ càng
❥Item D13 Chuẩn Với Màu Vũ Khí Đẹp có 1 không 2
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top