• Người tạo chủ đề overkisbubu
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,341
O

overkisbubu

New member
Máy Chủ Chu Tước 90
Thời gian Alphatest: 31/08/2017
Thời gian Openbeta: 13h00 02/09/2017
Trang Đăng Kí: http://v-road.net/
Group: https://www.facebook.com/groups/VROAD/
Tải Game: https://drive.google.com/…/0BxkWZKHK1jcjWGpjaXB2YkRTMXc/view
► Server Only Asia, Map 90, Mastery 270/270
► ITEM D9 KHÔNG SOX..
► Không thú thồ hàng F10.
► Hệ thống quái vật đầy đủ, không quái nhóm
► Công Thành Chiến Hàng Tuần
► Cập nhật học viện
► Hệ thống boss đầy đủ
► Cấm Out 1s, không lạm phát (Nếu out hàng ngoài thành thì khi login vào game sẽ mất hàng)
► Không Ghost
► Nhiệm vụ đạt cấp độ nhận thưởng tại Website.
Thông Tin Rate
► Rate EXP: x30
► Rate Drop: x1
► Rate Alchemy: Random ( CHẾ ĐỘ KHÓ )
► Giới hạn 5h xanh 1h vàng. Không bug time 18h
► Lịch bảo trì: 17h00 hàng ngày.
► Giới hạn 5acc/IP.
Hỗ trợ test:
Full Silk
Full gold
Lvl 90 Item D9 khi tạo nhân vật.
Item D9 tạo nhân vật là có.
Hỗ trợ nhân vật Open:
► Set Sun D1
► 200k SP ( Sp sẽ nhận được trong website khi đạt cấp độ ).
► 25 DCN.
► 10 cuộn giấy 100% tốc độ di chuyển.
► 1 pet nhặt đồ .
► 1000 bình HP, MP.
 
O

overkisbubu

New member
Máy Chủ Chu Tước 90
Thời gian Alphatest: 31/08/2017
Thời gian Openbeta: 13h00 02/09/2017
Trang Đăng Kí: http://v-road.net/
Group: https://www.facebook.com/groups/VROAD/
Tải Game: https://drive.google.com/file/d/0BxkWZKHK1jcjWGpjaXB2YkRTMXc/view
Tải Media: https://drive.google.com/file/d/0BxkWZKHK1jcjemdvUFRtZi1sQ3c/view?usp=sharing
► Server Only Asia, Map 90, Mastery 270/270
► ITEM D9 KHÔNG SOX..
► Không thú thồ hàng F10.
► Hệ thống quái vật đầy đủ, không quái nhóm
► Công Thành Chiến Hàng Tuần
► Cập nhật học viện
► Hệ thống boss đầy đủ
► Cấm Out 1s, không lạm phát (Nếu out hàng ngoài thành thì khi login vào game sẽ mất hàng)
► Không Ghost
► Nhiệm vụ đạt cấp độ nhận thưởng tại Website.
Thông Tin Rate
► Rate EXP: x30
► Rate Drop: x1
► Rate Alchemy: Random ( CHẾ ĐỘ KHÓ )
► Giới hạn 5h xanh 1h vàng. Không bug time 18h
► Lịch bảo trì: 17h00 hàng ngày.
► Giới hạn 5acc/IP.
Hỗ trợ test:
Full Silk
Full gold
Lvl 90 Item D9 khi tạo nhân vật.
Item D9 tạo nhân vật là có.
Hỗ trợ nhân vật Open:
► Set Sun D1
► 200k SP ( Sp sẽ nhận được trong website khi đạt cấp độ ).
► 25 DCN.
► 10 cuộn giấy 100% tốc độ di chuyển.
► 1 pet nhặt đồ .
► 1000 bình HP, MP.
 
Top