• Người tạo chủ đề noname93
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,014
N

noname93

New member
SRO BẤT TỬ MAP 90
Trang chủ: http://srobattu.com/#/silkroad/home
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/182172518946994/?fref=ts
Appatest: 12/4/2017
CTC appatest: 15/4/2017
Open beta: 13h Chủ nhật : 16/4/2017
*Thông tin sever:
+ Max 90 only asi chuẩn
+ Master: 270
+ Exp: x15
+ Drop: x5
+ Item cuối drop: Đồ thường D9
+ Item cuối quy đổi: Vũ khí SOM D9 ( quy đổi: = Vũ khí thường D9+10 chưa 2+ ; + 2b gold+ 1K silk ; thời gian cho phép quy đổi: tối thiểu 2 tháng )
+ Đơn dược phân ly trở lại trong map này
+ Không Ghost/ Không úp master vượt cấp
+ Max + 12 đã 2+
*
+ Hỗ trợ test full silk/ gold
+ Item D9 SOM+10 tối đa đã 2+ max blu chỉ số 100%
Event test PvP master/ CTC loading...
* Hỗ trợ Openbeta:
+ 1000 HP/ MP
+ 3 cuộn giấy 150% EXP
+ 50 Dịch chuyển ngược
+ 20 bùa dịch chuyển
+ 20 chân chạy 100%
+ Pet nhặt đồ 3 ngày
+ Sét Sun d5 max blu chỉ số
Chúc các bạn online vui vẻ!
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top