N

noname93

New member
http://srobattu.vn/
Group :
https://www.facebook.com/groups/1179044822832014
Thông tin sever
MAP 100 ASI+EU
AlphaTest 16/06/2022
OpenBeta 26/06/2022

 • 4 Buff học viện = 100K
 • Chân chạy 150%= 100K
 • Freee silk 100%
 • Ghost: 0s
 • Max cấp: 100
 • Masterly: 300
 • Item cuối D10 A3
 • Khóa skill Tàng hình , Ẩn thân
 • Khóa skill Thần cơ lãnh vực, Thần pháp lãnh vực, Thần thú lãnh vực , Thuật bối tứ thiên khi JOP, CTC
 • Căn chỉnh phù hợp dame của EU và Asi
 • Giới hạn 2 Acc JOP, CTC
 • Khóa Buôn đêm từ 0h-7h
 • Out 1s mất hàng
 • EXP x10
 • Drop , Drop gold x1
 • Level 1 di chuyển toàn bản đồ
 • Sun D7, D8 hỗ trợ tân thủ tại NPC Tạp hóa tổng hợp thành Đôn Hoàng , mua xong anh em dịch chuyển là có blue
 • Hệ thống Event mới mẻ phong phú
 • Hệ thống thời trang, pét độc lạ
 • Gỉa kim thuật: Nasrun Max+10 Tỉ lệ 100% kèm bmm lv1
 • Tỷ lệ mix đồ:
 • 1>3 99%
 • 3>5 56%
 • 5>6 32%
 • 6>7 10%
 • 7>8 5%
 • 8> Trở lên Random
THÔNG TIN HỖ TRỢ OPENBETA:
 • Sét D5 Max blue+8 Vũ Khí +10
 • 100 DC / DCN
 • Bán shop sét D7, D8 Tại NPC Tạp hóa tổng hợp Đôn Hoàng
 • 50000000 Điểm kỹ năng
 • 2000 HP/ 2000 MP 820
 • 10000 Tên Asi/EU
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top