nhodecho

nhodecho

New member
Open Chính Thức : 20h 0/10/2022
╳✕ Ghost 0sFullTime

 • Cấp Độ : 120 Asia-Euro
 • Kỹ Năng ∷ 360
 • Item ∷ D13 Sun
 • Rate EXP/SP ∷ ✗250
 • Rate Drop ∷ ✗10
 • Rate Gold ∷ ✗10
 • Trade Gold ∷ ✗2
 • Time ∷ FullTime
 • Khóa Boss Hệ Thống ∷ Khi Đua Top
 • Giới Hạn ∷ 10 Acc ✗ IP - 30 Acc ✗ IP Net
 • Nasun Max ∷ +10
 • Item Max ∷ +13 (2+)
 • Buôn 3 Thành ∷ Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền
 • Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top