• Người tạo chủ đề srobluehot1
 • Ngày bắt đầu
 • Lượt xem 669
srobluehot1

srobluehot1

New member
SRO Ngư Long - MAP 120 - GOST 0S
OPEN BETA : 13H00' - 13H Thứ 7 Ngày 06/05/2022
Hệ Thống Thông Báo : Alchemy - JOB - Nhặt Đồ SOX
 • Giới Hạn Giờ Chơi : Full Time Farm
 • Shop Trang Bị Gacha : D1->D12 , Quay Gacha D12
 • Cấp Độ : 120 - ASIAN + EU - Ghost 0 S
 • Kỹ Năng : 360/360
 • Item : SOM SUN D12 , D13
 • Item : Drop D13 )
 • Rate EXP/SP : ✗150
 • Rate Drop : ✗10
 • Rate Gold : ✗5
 • Trade Gold : ✗2
 • Khóa Boss Hệ Thống : Khóa Exp Trong Thời Gian Đua Top
 • Giới Hạn ACC/IP : 10 ACC/PC - Limited/IP
 • Giới Hạn Job: 2acc ✗ PC-2acc/IP
 • Điểm Danh hàng ngày Các mốc 1 ngày , 5 ngày , 10 ngày , 15 ngày
 • Nasun Max : +8
 • Item Max : +15 (2+)
 • Buôn 5 Thành : Truong An ⇆ Costansia
 • Trade : Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng Ngoai Thanh

  Tỷ Lệ Mix Đồ
 • 🔨Giả Kim Thuật : +1->3 100% , +4->6 60%. +7-->> Trở Lên Random Max Giả Kim Thuật 15
 • 🔨 Giả Kim Thuật Bột May Mắn VIP : +1->5 100% , +6->8 80% , +9 -> Trở Lên Random Max Giả Kim Thuật 14
  Tỷ Lệ Mix Narun Max +8
 • 🔨 Giả Kim Thuật Nasun : +1->3 100% , +4 Random ( Max 8 , Ép Cần BMM Cấp 1 )100%

  Hỗ Trợ Chính Thức OPENBETA
 • Set Full Trang Bị D11 SON A + HP MP + DCN + PET...
 • Sever Farm Xu đổi Silk Ramdom
 • Săn Boss Hàng Ngày Nhận Silk Vật Phẩm Xu Vang...
 
Top