• Người tạo chủ đề keomut
  • Ngày bắt đầu
K

keomut

New member
http://srotieuma .com/
Máp 110 chuẩn cày cuốc fam xu đổi vk son A Son B
SV chủ đạo Đi jop , CTC , fam xu, fam đồ
1 tuần Event kill boss 2 lần thưởng = VND ( hoặc silk)
Thông Tin Máy Chủ Open Chính Thức : 13H Thứ 7 13h xx/03/2020

╳✕ Ghost 10s ✕╳ 5h xanh 2h cam
Cấp Độ : 110 SonA-Only Asia
Kỹ Năng ∷ 330
Item ∷ D11 SonA
Gacha Max ∷ D10
Rate EXP/SP ∷ ✗100
Rate Drop ∷ ✗5
Rate Gold ∷ ✗5
Trade Gold ∷ ✗2
Time ∷ 5h xanh 2h cam
Khóa Boss Hệ Thống ∷ Khi Đua Top
Giới Hạn ∷ 8 Acc ✗ IP - 30 Acc ✗ IP Net
Nasun Max ∷ +8
Item Max ∷ +10 (2+)
Buôn 3 Thành ∷ Trường An ⇆ Đôn Hoàng ⇆ Hòa Điền
Trade ∷ Khóa Theo Sau, Out 1s ↷ 60s Đều Mất Hàng

Tỷ Lệ Mix Đồ BMM Thường
1--->4 ∷ 100%
4--->8 ∷ 40%
8--->10 ∷ 30%
10--->radom ∷ Radom
Tỷ Lệ Mix Narun Max +8
1--->4 100% ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
4--->5 50% ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
5--->6 30% ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1
6--->8 Radom ∷ 100% Cần BMM Thường Cấp 1

Giải Thưởng Đua Top Cấp Độ
Top 1 ∷ 10k silk + 500k 50% car-50%silk
Top 2 ∷ 5000 silk + 300k 50% car-20% silk + 5
Top 3 ∷ 3000 silk + 100k + 3

Hỗ Trợ Chính Thức
Set Sun D7 +8 Blue
Pet Nhặt Đồ 3 Ngày
2000 Bình HP ✗ MP
50 DCN ✗ DCN TT
5M SP
 

Bình luận bằng Facebook

Top