• Người tạo chủ đề dstung
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 443
D

dstung

New member
Trang chủ:
https://vienduonglaosro.online/
Đăng ký:
https://vienduonglaosro.online/register
Group FB:
https://www.facebook.com/groups/1075056413356108
Discord:
https://discord.com/invite/7ZwK7NxYcT
CAP: 110 ASIA + EU
Tạo nhân vật : Max level 110 + 100.000 silk mua được tất cả mọi thứ
- Giới hạn : 50 acc/PC/IP
- Đồ cuối D11 Son A nâng cấp từ Son thường +12 + Vé nâng cấp
- D11 son Drop như mưa mùa hè tại sa mạc muối + AP
- Giả kim thuật : Max 30 chưa LKD Random 1>30
- Hệ thống Job thưởng cao
- Sever mở ra với mục đích giải trí + miễn phí và không có luật lệ !
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top