• Người tạo chủ đề noname93
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 725
N

noname93

New member
Trang chủ: srobattu.com
Group facebook: https://www.facebook.com/groups/srobattu/
➡Cấp độ: 110 Class: Asi-EU
➡Master: 330 asi - 220EU
➡Rate EXP: x10
➡Rate Drop: x5
➡Rate Gold: x5
➡Rate JOP: x2.5 ( buôn một thành lãi gấp đôi)
➡Giới hạn ip: 4 accouts/ 1ip. IP Nét: 10accouts
➡Ghost: 1s . Khóa bug pill
➡Item cuối: VŨ KHÍ SON A
SĂN XU AP ĐỔI GIÁP BẤT TỬ
➡Tỉ lệ giả kim : random
➡Nasrun: Mix 100% thành công
➡Gachar: SUN D9 . Shop bán: SUN D7 D8 = gold
➡Time: 5h xanh 1h cam ->online 18h nhận thêm h xanh
➡Hỗ trợ Open chính thức:
 Full SUN Cấp 6+10 (Max blue+ chỉ số)
 20 chân chạy
 2000HP/MP Đặc biệt
 50 DCN/ 50 Bùa dịch chuyển tức thời
 5.000.000 SP
 1000 Tên Asi/ EU
✅GIẢI ĐUA TOP – BẤT TỬ 110 (1ip nhận 1 giải)
1. Top1(2 giải 2 class): 500.000 vnd + 3K silk+ 1Nasrun+8+ 1Tile tự chọn
2. Top2(2 giải 2 class): 500.000 vnd + 2K silk+ 1Nasrun+5
3. Top3(2 giải 2 class): 500.000 vnd + 1K silk +1Nasrun+3
4. Top4>10:100k+ 500silk
Cắt giảm skill EU
➡Bảng Wiz: Đại địa cuồng phong max 8 ; Hoán thạch Vũ max 12

➡Bảng Bard: Cắt bỏ Kỳ quang chi vũ; Phòng ngự chi âm max 7; Ma pháp chi âm max 7

➡Bảng mục sư: Cắt bỏ Thuật bối tứ thiên+ Sái phẩm trùng sinh+ Đảo cao kiên cường+ cầu nguyện thần linh; (Buff SM/TT vẫn còn Phúc cao kiên cường/ linh hồn); Đảo cao thể max 4 ; đảo cao tâm linh max 2

➡Bảng Chiến Binh: Xóa Thần cơ lãnh vực, thần pháp lãnh vực, thần thú lãnh vực
Sát hỏa liên max 3 ; Cơ bình chưởng max 9; Pháp bình chưởng max 7 ;
➡Bảng thuật sĩ và Đạo chích không đổi.
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top