• Người tạo chủ đề Sieunhangao
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,641
Sieunhangao

Sieunhangao

New member
* Thông Tin Chính Thức: IP : 14.225.208.61 Port 15779
* Trang chủ : Srohoalong.com
* Alpha test 12/08/2023
* Open beta 20/08/2023
* - Map 100 - Only asian
* - Skill 100, Mastery 300.
* - Ghost: 15 giây.
* Item: Max D10 SOX
* Giới hạn: 5h xanh 1h cam.khóa bug time, reset time khi đua top
* Limit: 5ac/pc. 9ac/IP. 2 ac Job/pc. Anti 2 Job
* - Giới hạn Item: Max +12 chưa LKD 2+.
* - Level 80 lên Tete. Uot hàng ngoài thành mất hàng.
* - Trade 3 thành - Đôn Hoàng - Hoà Điền - SMK
* - Cấm Trade đêm: 00:00:01 > 07:00:00 hàng ngày.
* - Server không bán đơn dược phân ly, trừ tà.
* - Gacha: D8 som (100%), Max gacha SOS D9 90%.
* - khoá nhiệm vụ
* - Có Boss hệ thống (Boss 0 Exp).
* - Rate Archemy:1 > 4: 100% || 4 > 5: 60% || 5> 6: 40% || 6 > 7: 20% || 8 > 12: random
* - BMM vip 1>7 100% 7>8 50% 8 > 9 10% từ 10> random Max + 12 chưa 2+
* - Rate Nasrun: 1>8 : 100% Max +8. Yêu cầu có Bột may mắn Cấp 1.
* - Quái vật lăng mộ TA >> thành Samakan ( mob 91-99 )
* - Hệ thống Anti 2 Job, Thông báo kill Job, PVP, Đập đồ +7 trở lên, Auto BSC.
* Hỗ trợ Open Beta:
* - 50 DCN , HP MP đặc biệt
* - Set D6 SOM +5 Blue.
* - Level 20
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top