N

netgame

New member
Website : srohoanglong.net
Grup :
https://www.facebook.com/groups/763859637853285
Thông tin máy chủ HoangLong
- IP : 103.133.109.13
- MAP : 120 Asian + EU
- Alphatest : 03/05/2021
- Open :13h ngày 08/05/2021
- Sever hỗ trợ mọi loại bot
- Không giới hạn giờ chơi
- Online nhận 3s/1h
- Có tích hợp BSC
- Ghot 0s
- Rate EXP : x50 ( 3-4 ngày xong top )
- Drop Gold : x10
- Trade : x2
- Buôn 4 thành TA-ĐH-HĐ-SMK
- Job out 1s hoặc 60s đều mất hàng
- Giới hạn 8acc/1pc
- Giới hạn 2acc job /1pc
- Nghiêm cấm các hành vi dùng tool phá hoại server , tool đi theo buôn tập đoàn ( hãy tạo một sân chơi công bằng , văn minh )
- Khuyến khích mọi hành động mua bán vật phẩm có giá trị trong game qua GM trung gian
Giải thưởng đua tốp
- Top 1 : 5.000 silk + tile Chí tôn srohoanglong + 1 nasun +7
- Top 2 : 3.00 silk + tile Quán Quân Srohoanglong + 1nasun +5
- Top 3 : 1.000 silk + tile Cao Thủ Srohoanglong + 1nasun +3
- Giải khuyến khích top 4-10 : 500s mỗi tài khoản
- 1 IP chỉ đc phép nhận 1 giải duy nhất
Giải tốp job ( Kết thúc sau 1 tháng tính từ ngày đua tốp )
-> Top Thương nhân : 3.000 silk + tile Thương nhân tài ba
-> Top Bảo tiêu : 3.000 silk + tile Bảo tiêu anh hùng
-> Top Đạo tặc : 3.000 silk + tile Đạo tặc khét tiếng
Tỉ lệ giả kim thuật
- BMM thường : 1-4 100% , 4-7 80% , 7-10 40% , 10-13 random ( Max +13, LKD 2+ = 15 )
- BMM VIP : 1-6 100% , 6-9 80% , 9-11 , 11-13 random
- Nasun max +10 : ( 1-5 100% , 5-10 random , áp dụng có BMM cấp 1 )
Bảng giá nạp silk
* 50k = 300 silk
* 100k = 600 silk
* 200k = 1200 silk
* 500k = 3600 silk
Chưa tính KM , Nạp qua Chuyển khoản thêm 30%
- Nạp thẻ trực tiếp trên web , CK hoặc liên hệ GM
Phạm Văn Quỳnh
- STK : 0031000400204 Vietcombank PHAM VAN QUYNH
- FB cá nhân : https://www.facebook.com/profile.php?id=100048922390667
 
Top