• Người tạo chủ đề SROKIMQUY
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 492
SROKIMQUY

SROKIMQUY

New member
Trang chủ: http://srokimquy.com/
IP: 103.90.226.204 PORT : 15779
Alphatest :26/08/2022
OPEN ĐUA TOP :20h 10/09/2022
=================================
* Skill Mastery 360
* Rate X200 EXP.
* Rate x2 Drop.
* Giới hạn 9acc/PC
* 1 PC/ 2 ác JOD
* Đồ cuối Sun D13 Chuẩn
* Rate Drop 116>>>120
* Time : full time
* Lv 90 lên đc Tê Tê và Sự Dụng All
* Nasrun max +10 ( 1>>>10 100% . Dùng BMM Cấp 1 )
* Shop đá D13 tại NPC Trường An
* Shop Item hỗ trợ (Job,ITEM SILK..)
* Huter vs Thief nhận lương vào thứ 7 hàng tuần tại npc.
* Máy chủ thông suốt 24/24.
* Hỗ trợ tận tình.
* Tỷ Lệ Giả Kim Thuật (Tối Đa) :
* GKT bột mm bình thường: 1->4 100% | 4->5: 50% | 5->6: 45% | 6->7: 30% | 7->8: 20% | 9 trở lên 5%
* GKT bột mm ma pháp (VIP): 1->4 100% | 4->5: 100% | 5->6: 80% | 6->7: 80% | 7->8: 75% | 8->9: 20%, 9 trở lên 5%
=================================
*Giải Thưởng Đua Tốp :
: Tốp 1 : 1 Nasun +10 +10k silk
: Tốp 2 : 1 Nasun +9 + 8k silk
: Tốp 3 : 1 Nasun +8 +6k silk
: Giải 4 đến 7: Nasun +3
: Giải 8 đến 10: Nasun +0
=================================
*Giải Thưởng Đua Tốp Jod :(2 tuần)
: Tốp 1 : 1 Nasun +7
: Tốp 2 : 1 Nasun +6
: Tốp 3 : 1 Nasun +5
=================================
* Hỗ trợ OPEN (item Khóa):
* Sét Sun D10 +10
* 20 chân chạy, 50 DCN, 50 bùa dịch chuyển tức thời
* 1000HP, 1000MP
* PET 3 ngày
Tỉ lệ nạp thẻ chưa tính khuyến mại:
10k = 100 silk
100k = 1000 silk
200k = 2400 silk
500k = 6500 silk
-- Nạp Thẻ Qua ATM - Nhận Thêm 20% tổng Số Nạp
-- Khuyến Mại 100% Giá Trị Thẻ Nạp 3 Ngày Đầu [ Open ]
=================================
* Nghiêm cấm log quá ác theo quy định hoặc jod
* Sever khóa buôn đêm từ 00h>>>6h sáng
* Nghiêm cấm sử dụng Auto và các loại bot đi theo tự điều khiển Nhân vật khi đi buôn và đi job nói chung
* Nghiêm cấm sử tool đánh theo chủ pt
* Nghiêm cấm Fake IP, Fake MAC. Nếu phát hiện block toàn bộ TK liên quan
* Sever nghiêm cấm 2 job (Phát Hiện block), Cấm thief mang tete vào thành (Phát hiện loại top job toàn bộ ip)
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top