T

TAPCHOI

New member
Thông tin máy chủ 140
SROLENGEN140 FREE SILK 100% ASIA vũ khí huyền thoại
Trang chủ: http://srolengen140.com/
Diễn đàn: https://www.facebook.com/groups/2653003664945420
------------------------------------------------------------------------------
Thông Tin Chung
Alphatest: 011/05/2020
Open chính thức: 19h 17/05/2020
THÔNG TIN SERVER
- ip : 103.125.190.92
- 5acc/ip
- Max Level : 140
- Skill : 140
- Map : 140
- Exp/Sp Rate: 500x
- Party Exp/SP : 700x
- Drop Item : 10x
- Gold drop : 5x
- Skill Max : 140
- Alchemy : 20 chưa bao gồm 4+
- Rate Alchemy : 1>4 100% . 4>> random
- buôn 3 thành trường an, hòa điền, đôn hoàng
- hàng đặc biệt : di chỉ lãi gấp đôi hàng thường
-Drop : D15 sun, bí ngô tại samakan
xu tại ap
-thông tin khác sẽ cập nhật sau
.............................................................................
HỖ TRỢ ALPHATEST
- Max Lv 140
- Full 999999999 Silk
- Full 999b Gold
- D15 sun bán tại NPC trường an
-50 item title 199 để ăn vào dc +20 và max cs blue nhớ đeo đồ vào trước khi ăn
HỖ TRỢ OPEN CHÍNH Nông Thức
-full silk
- full sp
set d13 +20 tha ho fam thoai mai
DUA TOP ( có lệ thôi 2-3h max lv rồi)
-top 1 : 500m
-top 2 : 400m
-top 3 : 300m
 
Last edited:
Top