• Người tạo chủ đề SroLinhQuy
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 355
S

SroLinhQuy

New member
THÔNG TIN SROLINHQUY

ĐỒ ROC + VŨ KHÍ MỚI
Trang chủ :srolinhquy. com
Group: https://www.facebook.com/groups/SroLinhQuy100/
Download: https://drive.google.com/uc?id=19EAw2oa6jGKFyvP3J1h3SpuMR-hlN6Jc&export=download
Alphatest: 8h 28/01/2020
Open: ../../2020
- Max Level : 100
- Skill : 100
- Map : 100
- Exp/Sp Rate: 15x
- Party Exp/SP : 20x
- Drop Item : 10x
- Gold drop : 5x
- Skill Max :100
- Rate Alchemy : 1>3 90% . 4>> random
- Tỉ Lệ Mix Nasun : 1-2 100% 2>3 50%, 3>4 80% 4>5 70% 5>6 30%
- Max Giả kim thuật +11 đã LKD ĐB, Nasrun Max +6
- Buôn 3 thành TA-ĐH-HĐ (Khoá hàng ĐB)
- Giới hạn 5ac/pc, 2ac Job/pc
- Giới hạn 5h xanh, 1h cam
- Khóa Out 1S TRADE - Khóa Đi Theo Job
- Khoá Học Viện, bán buff hv bằng Gold + Gift
- Khoá Lăng Tần, chuyển mob Lăng Tần sang Samakand
- Events diễn ra vào lúc 20h30 hằng ngày để các bạn farm huy chương đổi vũ khí cuối. Ngoài ra các bạn có thể farm mob drop huy chương.
►HỖ TRỢ KHỞI TẠO TÂN THỦ (Alphatest)
- Set Sun Roc D10 Full Blue
- Full Gold, Silk, Gift
►HỖ TRỢ KHỞI TẠO TÂN THỦ (OPEN)
- Tặng Pet Nhặt Đồ
- Tặng 1 SÉT SUN D6 Full Blue
- Tặng đầy đủ 3000 HP 3000 MP
- Tặng 100 Cuộn Giấy Dịch Chuyển Ngược
- Tặng 20 chân chạy Tốc Độ Di Chuyển 100%
 
Top