• Người tạo chủ đề sromavuong140
 • Ngày bắt đầu
 • Lượt xem 78
sromavuong140

sromavuong140

New member
 • TRANG CHỦ: http://sromavuong.com/
 • hoặc
  http://sromavuong.net/
  FACEBOOK:
  https://www.facebook.com/groups/sromavuong140/

  IP SEVER: 103.90.225.14 | PORT: 15779
  Alphatest: 12H00' 21/03/2021
  Open Beta: Th5 13H00' Ngày 25/03/2021
  ════════════════════════════════
  THÔNG TIN MÁY CHỦ: PHIÊN BẢN CHUẨN PVP-JOB
  - Max Cấp: 140.
  - Skill: 140. PRO
  - Item: D15-.(9 NH-VK) MỚI NHẤT
  - Class: EU - Asia
  - Khóa Trade đêm từ 2h-8h sáng
  - Job: 3 Thành Asia.
  - Online 1h/3 silk yêu cầu lv 130.
  - Rate Exp: X150.
  - Rate Drop: X80.
  - Rate Gold: X50.
  - Rate Job: X2 5* 25m.
  - Drop Item D15: Quái 130 -> 140 Arabi.
  - Archemy Max +15 Rate: +1-5 (100%) 5-15 (Có Ghi Tại BMM)(CO ASTRA XIT -1 )hot !hot !
  - Archemy Nasun BMM Cấp 1: 1-10 100% Khi Có BMM cấp 1
  - Hệ Thống:drop Bí Ngô Drop Boss 130 trở lên ( HD WEB )
  THÔNG TIN GIẢI THƯỞNG ĐUA TỐP (2 NGÀY )
 • ASIA VÀ EU KHÔNG ĐƯỢC CHUNG PT TRONG THỜI GIAN ĐUA TOP ( PHÁT HIỆN LOẠI TOP )
 • TOP ASIA
  - Tốp 1 : 5.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top1
  - Tốp 2: 4.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top2
  - Tốp 3: 3.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top3
  - Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 2.000Silk
  - Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 1000Silk
  - Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP
 • TOP EU
 • - Tốp 1 : 5.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top1
 • - Tốp 2: 4.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top2
 • - Tốp 3: 3.000Silk + 1 set Thời Trang Xu (bán ở Shop) + Title Top3
 • - Tốp 4: Tốp Khuyến Khích: 2.000Silk
 • - Tốp 5 -> 10: Mỗi Tốp 1000Silk
 • - Lưu ý: 1 IP Chỉ 1 Giải Duy Nhất Được Công Bố IP
  ════════════════════════════════
  THÔNG TIN HỖ TRỢ OPEN:
  + 1 SÉT SUN D13 +9
  + 1 SÉT SUN D14 +8 ( Shop)
  + 1 PÉT NHẶT ĐỒ
  + 50 DCN + BÙA TỨC THỜI
  + 20 CUỘN GIẤY NGƯỜI CHƠI MỚI
  + 20M SP
 
Top