• Người tạo chủ đề HaNewLand
  • Ngày bắt đầu
  • Lượt xem 1,379
H

HaNewLand

New member
✅Trang chủ : sronewland.com
✅Group server: https://www.facebook.com/groups/1747969995462250/
Giải thưởng đua top:
Top1 : 5 triệu vnd
Top2: 3 triệu vnd
Top3: 1 triệu vnd
Top4-10: 1000 silk
( Mỗi Ip chỉ dc nhận 1 giải )
( Khoá toàn bộ tất cả các loại Boss , cả boss lăng mộ để đảm bảo công bằng tuyệt đối với tất cả người chơi)
✅Open :13h ngày 15/10/2017
✅Map 100 only china
- Item D10: SOM
- 5h xanh , 1h cam
- Giới hạn 4 acc/Ip ( cả Ip net )
- Không quái nhóm
- Ghost 10s
- Khoá bug pill đen
- Không máu 25, ko key
- Reset time bằng gold ( 1 lần duy nhất )
- Đổi tên nhân vật , reset thời gian out G , out Job bằng gold, reset point = silk
- Rate : exp :x4, gold x2
- Rate alchemy : random
- Nasun + 3-5 ( random)
- Buôn 3 thành TA-ĐH-HĐ bán hàng db tại 4 điểm ( stt, hmt, di chỉ,làng gió) khoá map sama , có tê tê
- Khoá đi theo khi mặc job
--->Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
- Open : - Khởi tạo nhân vật: set sun D1+8 , 2m SP, 50dcn , 50 bùa tức thời , pet 3 ngày , 1000hp mp f10, 10 chân chạy 100( tất cả ko gd dc) , chân chạy bán tạp hoá , CHỈ CÓ NHÂN VẬT ĐẦU TIÊN là full item hỗ trợ , các acc nob sau tạo ra sẽ ko có gì , toàn bộ đồ khởi tạo phi shop 1 vàng , say nguyên tố bán 1 vàng
- Bán đồ hỗ trợ sun tới d6 ở tạp hoá , vk ở rèn tới d6 bằng gold( tất cả đều +5, blue sức mạnh trí tuệ 3), d7,8 som sun quay garcha
- Biểu tượng G ,LM, học viện cập nhật đầy đủ
-Giá silk
10k 50s,20k 100s, 50k 300s, 100k 650s,200k 1k5 silk, 500k 4k silk( chưa có KM)
Khuyến mại 50% giá trị nạp thẻ vào chủ nhật hàng tuần
Sronewland- Nơi thoả mãn niềm đam mê
 
H

HaNewLand

New member
✅Trang chủ : sronewland.com
✅Group server: https://www.facebook.com/groups/1747969995462250/
Giải thưởng đua top:
Top1 : 5 triệu vnd
Top2: 3 triệu vnd
Top3: 1 triệu vnd
Top4-10: 1000 silk
( Mỗi Ip chỉ dc nhận 1 giải )
( Khoá toàn bộ tất cả các loại Boss , cả boss lăng mộ để đảm bảo công bằng tuyệt đối với tất cả người chơi)
✅Open :13h ngày 15/10/2017
✅Map 100 only china
- Item D10: SOM
- 5h xanh , 1h cam
- Giới hạn 4 acc/Ip ( cả Ip net )
- Không quái nhóm
- Ghost 10s
- Khoá bug pill đen
- Không máu 25, ko key
- Reset time bằng gold ( 1 lần duy nhất )
- Đổi tên nhân vật , reset thời gian out G , out Job bằng gold, reset point = silk
- Rate : exp :x4, gold x2
- Rate alchemy : random
- Nasun + 3-5 ( random)
- Buôn 3 thành TA-ĐH-HĐ bán hàng db tại 4 điểm ( stt, hmt, di chỉ,làng gió) khoá map sama , có tê tê
- Khoá đi theo khi mặc job
--->Out 1s hoặc 60s đều mất hàng
- Open : - Khởi tạo nhân vật: set sun D1+8 , 2m SP, 50dcn , 50 bùa tức thời , pet 3 ngày , 1000hp mp f10, 10 chân chạy 100( tất cả ko gd dc) , chân chạy bán tạp hoá , CHỈ CÓ NHÂN VẬT ĐẦU TIÊN là full item hỗ trợ , các acc nob sau tạo ra sẽ ko có gì , toàn bộ đồ khởi tạo phi shop 1 vàng , say nguyên tố bán 1 vàng
- Bán đồ hỗ trợ sun tới d6 ở tạp hoá , vk ở rèn tới d6 bằng gold( tất cả đều +5, blue sức mạnh trí tuệ 3), d7,8 som sun quay garcha
- Biểu tượng G ,LM, học viện cập nhật đầy đủ
-Giá silk
10k 50s,20k 100s, 50k 300s, 100k 650s,200k 1k5 silk, 500k 4k silk( chưa có KM)
Khuyến mại 50% giá trị nạp thẻ vào chủ nhật hàng tuần
Sronewland- Nơi thoả mãn niềm đam mê
^^
 

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top