tuanvinh

tuanvinh

New member
EVENT CHIA SẺ QUẢNG CÁO NHẬN 500 SILK OPEN.
Link trang chủ : srothienbinh.net (FREE 50%)
Map 140 China Và Euro Skill Gost Mượt hiệu ứng dễ chịu
Cân bằng giữa các lass.(không lỗi vặt)
Nhiều tính năng hấp dẫn .
Hệ thống săn boss nhận thưởng trực tiếp.
Hệ thống nhiệm vụ Q hàng ngày.
Hệ thống bot train trực tiếp trong game(có ẩn client tuỳ thích)
Hệ thống event tự động đa dạng
Và rất nhiều thứ vân vân và mây mây hãy vào ngay và trải nghiệm
Cách thức tham gia chia sẻ nhận silk.
Bước 1 : chia sẻ 3 hoặc 5 lần hội nhóm quảng cáo sro chế độ công khai.
Bước 2 : chụp ảnh màn hình đã chia sẻ đủ số lần yêu cầu.
Bước 3 : CMT tài khoản nhận silk kèm ảnh chia sẻ
(Lưu ý mỗi ID tài khoản chỉ được phép nhận 1 lần không trùng lặp IP)
IP SEVER : 103.200.23.23 PORT : 15779
Alphatest: 10H00' 10/05/2022
Open Beta Đua Top: 20H00'THỨ 7 Ngày 14/05/2022
═════════════════════════════════════
THÔNG TIN MÁY CHỦ:
- Map 140. - ASI - EU Đồ Cuối D15
- EXP: X300
- DROP: X10
- DROPGOLD: X2
Giới Hạn : 12Ac/IP/9Ac/Pc – JOB 2Ac/PC (Có Chức Năng Chống 2 JOB)(Có Chức Năng BSC):
Thể lệ nạp silk luôn có Khuyến Mãi 130% không tốn kém.
Giải Thưởng Đua TOP:
Top Asi:
TOP 1 : 6000 Silk + Nasun VIP + 6 + 1 Pet2 Thú Chiến :
TOP 2 : 5000 Silk + Nasun VIP + 5 + 1 Pet2 Thú Chiến :
TOP 3 : 4000 Silk + Nasun VIP + 4 + 1 Pet2 Thú Chiến :
Top Eu:
TOP 1 : 5000 Silk + Nasun VIP + 6 + 1 Pet2 Thú Chiến :
TOP 2 : 4000 Silk + Nasun VIP + 5 + 1 Pet2 Thú Chiến :
TOP 3 : 3000 Silk + Nasun VIP + 4 + 1 Pet2 Thú Chiến :
TOP 4 – 10 : Khuyến Khích 1500 Silk:
(Lưu ý 1 : Mỗi ip chỉ dc nhận 1 giải phát hiện gian lận nhận 2 giải tịch thu + blook):
(Lưu ý 2: Nghiêm Cấm Mọi Hành Vi Bug Diem Masster Vuot Cap Vuot Map:
HỖ TRỢ TÂN THỦ:
Khởi Tạo Nhân Vật Lever 1:
Sét D13 SOS + 5 Full:
50m Điểm Sp + 10 Chân Chạy 100%:
2000 HP/MP + 100 DCN/TH:
Pét Nhặt Đồ 3 Ngày:
Chú ý : Hãy Đọc Nội Quy Của Sever Tránh Vi Phạm Sẽ Blook Vĩnh Viễn:


https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
https://kenhgameviet.net/forums/sro-moi-ra-sro-moi-open-sro-lau.8/
 
Last edited:

Quảng Cáo Game

Facebook Game Lậu - Game Private

Nhóm Facebook: Game Lậu Free

Fanpage: Game Lậu - Game Private

Top